"Ställde alla frågor jag tyckte var rimliga"

Kommundirektör Martin Andreae säger att han inte skulle ha skrivit under tjänsteskrivelsen om han vetat att pengarna skulle gå till Microsoft-undersökningen.

Norrköpings kommun 23 oktober 2019 18:00

I början av mars vände sig den förre digitaliseringsdirektören till sin överordnade – kommundirektör Martin Andreae – för ett brådskande beslut om att få teckna kontrakt för löpande konsulttjänster för 15 miljoner kronor. Beslutet kunde inte vänta till nästa sammanträde i kommunstyrelsen – då politikerna ska godkänna det.

Det hör inte till vanligheterna att en direktör vill ha ett sådant brådskande beslut, säger Martin Andreae.

Frågade du varför det var brådskande?

– Ja, det är klart och vi hade en diskussion om att de måste ha bättre framförhållning, säger han.

 

Han skrev under tjänsteskrivelsen, men säger att han inte visste att pengarna skulle gå till Microsoft-undersökningen.

– Hade jag vetat att det var ett åtagande som riktade sig till Microsoft om att de skulle genomföra ett antal workshops hade jag förstått att det inte var brådskande och då hade jag inte skrivit under. 

Men när det är så ovanligt – ställde du inte fler frågor? 

– Jag ställde alla frågor jag tyckte var rimliga utifrån att pengarna behövdes för löpande konsulttjänster. Men jag kommer inte ihåg exakt vilka frågor, det är ju ett halvår sen.

 

Dagen då han fick presentationen av projektet minns han tydligt. Det var den 18 juni i Rådhuset och det som framförallt etsat sig fast är att den förre digitaliseringsdirektören genomförde presentationen på engelska. Med i rummet var även utländska representanter från Microsoft. Mötet var mycket kort och Martin Andreae hann därför inte uppfatta projektet i detalj och fick inte heller se rapporten, säger han.

– Jag hade väldigt svårt att ta till mig informationen då mötet var väldigt kort och bilderna i power point-presentationen fladdrade förbi i en farlig fart.

Innan presentationen visste han väldigt lite om projektet, säger han.

– Jag hade hört nämnas i förbigående något med Microsoft, men samtidigt fått information om att detta inte var något vi betalade för.

Kommunen genomför just nu ännu en granskning av digitaliseringsavdelningen och den förre digitaliseringsdirektören är polisanmäld. Denne kommenterar det hela så här: "Microsofts utredning visade på en besparingspotential på drygt 750 miljoner kronor per år för kommunen. Det var planerat att respektive nämnd därefter skulle prioritera vilka digitala initiativ som skulle upphandlas och införas utifrån verksamhetsnytta och besparingsbehov."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa