Spritflaskor stals från restaurang

En sten kastades genom en glasruta på restaurangen och spritflaskor stals. Polisen har påbörjat en utredning.