Skyddsrummen revs när byggnaden försvann

När Smedbyskolan revs försvann även två av MSB:s skyddsrum.
När Smedbyskolan revs försvann även två av MSB:s skyddsrum.

När Smedbyskolan revs i våras försvann även två skyddsrum. Men de står fortfarande med på kartan.

Norrköpings kommun 17 september 2019 10:54

Går man in och tittar på MSB:s skyddsrumskarta över Norrköping så finns de där. Skyddsrum 170677-6 och 132992-7 med adress Lidaleden 50. 

Det är bara ett problem – skyddsrummen finns inte kvar längre. För när Smedbyskolan revs i våras så försvann även de två skyddsrummen med 175 respektive 34 platser. De försvunna skyddsrummen har uppmärksammats av Smedbybor som hört av sig till oss.

– De här skyddsrummen ska ju byggas upp på samma ställe. Tyvärr så har vi ännu inte lyckats lösa hur vi ska kunna få in den statusen på skyddsrum i skyddsrumskartan, säger Malin Gunnarsson, handläggare på MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. 

Men när grävmaskinen gick igång så jämnades skyddsrummen med marken.

– På uppdrag av fastighetsägaren Norrköpings kommun har vi ansökt om och har blivit beviljad en tillfällig begränsning till 2022. Men det ska ju byggas nya skyddsrum i de nya skollokalerna, säger Daniel Ackermann på Norrevo.

Under tiden hänvisas Smedbybor till närliggande skyddsrum i Lida kullar.

Smedbyskolan, som byggdes på 1960-talet, revs då inomhusmiljön i skolan var för dålig. På grund av höga kostnader för drift och underhåll valde kommunen att satsa på en helt ny skolbyggnad.

– Utbildningskontorets och Norrevos ambition är fortfarande att byggstart kan ske våren 2020. Detta förutsätter dock att detaljplaneändringen går igenom och att inga överklaganden inkommer, säger Daniel Ackermann.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa