Så vill kommunen rädda Promenaderna

Biltrafiken får ge vika när Promenaderna ska hitta tillbaka till den ursprungliga idén om ett attraktivt parkstråk.

Norrköpings kommun 17 november 2019 08:00

Som vi tidigare skrivit har Norrköpings kommun under hösten genomfört en rotkartering på Östra Promenaden för att få svar på frågan hur träden egentligen mår. Inte så bra, blev svaret.

För att rädda Promenaderna har kommunen tagit fram en vision och inriktning för arbetet, vilket omfattar en utvecklings- och bevarandeplan. Kommunens egen formulering om planen är att den kan ses som "en lång varm kram tillbaka till Promenaderna".

– Sedan några år tillbaka bedriver vi ju ett långsiktigt arbete med hur Promenaderna kan bevaras. Det är alltid bra att ha en plan att falla tillbaka på, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt vid Norrköpings kommun.

 

Rent konkret går arbetet ut på att man vill ge träden mer utrymme och minska andelen asfalterade ytor. När biltrafiken länge haft första prioritet i stadens planering har breddning av vägarna påverkat rotsystemen, då asfalterade ytor placerats nära trädstammarna. 

– På Södra Promenaden finns det ett stort utrymme för gång- och cykeltrafik. Det är uppskattat av Norrköpingsborna, nu ska vi titta på hur vi kan göra något liknande med Östra Promenaden, säger Carolina Olsson.

Så biltrafiken på Östra Promenaden måste minska?

– Träden på Södra Promenaden mår bättre än de på Östra Promenaden. Samtidigt är det här är en svår fråga, trafikpåverkan är något vi också måste titta på. Det finns ju exempelvis kollektivtrafik att ta hänsyn till. Men vi tittar på lösningar för att minska biltrafiken.

 

Även ledningsdragningar och markarbeten har påverkat träden negativt.

– Vi måste stätta stopp för ledningsarbeten som gör stor skada på träden, säger Carolina Olsson.

Vidare vill kommunen byta ut näringsfattig jord och ersätta sjuka träd. Ett annat förslag är att förbättra markstrukturen, exempelvis genom att återföra organiskt material och renovera växtbäddar. 

Det ska även skapas mer plats för gående och cyklister, och för vistelse mellan trädraderna. Belysning och möblering ska anpassas och man vill även förlänga och binda ihop olika delar av promenaderna.

– Som helhet måste vi medvetandegöra alla aktörer, inte bara hos oss i kommunen, om problemen. Vi måste börja visa mer hänsyn till Promenaderna.

Det var 1858 som den första delen av Promenaderna planterades (Norra Promenaden). 1994 blev Promenaderna byggnadsminne och i skrivande stund är det 1 800 lindar som ramar in Promenaderna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Domen: Måste rena förorenade vattnet innan det når Strömmen – kan kosta 45 miljoner • ”Rimlig dom”

Domen: Måste rena förorenade vattnet innan det når Strömmen – kan kosta 45 miljoner • ”Rimlig dom”
Ämnen du kan följa