Så svarar myndigheten på kritiken

Migrationsverket ser mycket allvarligt på det som tas upp i anmälningarna och gör nu en utredning.

Norrköpings kommun 15 september 2019 08:00

– Vi känner till att det framförts uppgifter om arbetsmiljöproblem, och vi ser mycket allvarligt på det som tas upp i anmälningarna, säger Tobias Lundin, tillförordnad regionchef region öst.

Därför har regionledningen valt att göra en utredning tillsammans med en extern samarbetspartner, Previa, för att grundligt utreda vad som inträffat. En kartläggning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på den aktuella enheten är gjord och nu avvaktar ledningen utredningen om de enskilda anmälningarna.

– Vi kan i dagsläget inte ge ytterligare kommentarer förrän utredningen avslutats och vi fått en ordentlig helhetsbild över vad som hänt. Det vore i detta läge fel att föregripa de slutsatser som utredningen kommer att komma fram till. Vårt mål är naturligtvis att vi ska ha en arbetsmiljö som är så god och trivsam som möjligt för samtliga anställda. Med respekt för den pågående utredningen har berörda medarbetare börjat arbeta på annan enhet efter eget önskemål, säger Tobias Lundin.  

Han berättar att utredningen beräknas vara klar vecka 38.

Han vill inte svara på den kritik som fackförbundet ST framför om att Migrationsverket visat en ovilja att ta tag i problemen med ledarskapet och inte heller på ST:s uttalanden om att "den allvarliga situationen på enheten är ett symtom på det allmänna läget på Migrationsverket. Det är dålig styrning och dåligt ledarskap."

Enhetschefen på den aktuella enheten avböjer att kommentera anmälningarna om kränkande särbehandling och psykisk påfrestning. Hon hänvisar till presstjänsten. Det gör också arbetsmiljöombudet som uppges ha "fnittrat bort" en medarbetare som sökte hjälp sedan hon blivit sexuellt trakasserad av en vakt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Debatt: En exkluderande kyrka riskerar att ses som skadlig

En exkluderande kyrka riskerar att ses som skadlig

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"
Visa fler
Ämnen du kan följa