Politikerna mötte irriterade invånare

Förslaget att låta vägföreningarna ta över ansvaret för belysning och att dra in de kommunala bidragen fortsätter att väcka debatt.

De bägge kommunalråden Reidar Svedahl (L) och Karin Jonsson (C) mötte på tisdagskvällen 140 representanter för kommunens vägföreningar.

De bägge kommunalråden Reidar Svedahl (L) och Karin Jonsson (C) mötte på tisdagskvällen 140 representanter för kommunens vägföreningar.

Foto: Hanna Petersson

Norrköpings kommun2019-12-04 20:00

Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen var på tisdagskvällen fylld till sista plats när Reidar Svedahl (L) och Karin Jonsson (C) hälsade välkommen. De är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden respektive tekniska nämnden, som under nästa vecka fattar beslut om vägföreningarnas framtid.

Tjänstemännens förslag går ut på att kommunen inte övertar vägföreningarnas uppgifter, att kommunen inte ska vara anläggningsansvarig för vägbelysningen samt att inga kommunala bidrag ska ges till föreningarna i fortsättningen.

Efter att kommunen enbart bjudit in de tio största vägföreningarna för att diskutera förslaget blev det protester och nu var samtliga föreningar inbjudna. 140 kom. Allt från de minsta med tolv fastighetsägare till de största med tusentals medlemmar.

Oavsett antal medlemmar var det stor enighet kring att beslutet som väntar måste grundas på rättvisa. 

– Ni som bor i Lindö betalar inte ett nickel för era gator. Ni bor gratis, medan vi som har andelar i vägföreningar får betala för våra vägar och gator, sa Jörgen Sundström från vägföreningarna Ingeltorp–Karstorp och Fredriksberg, med tydlig adress till Reidar Svedahl.

Flera vägföreningars styrelser har redan förklarat att de kan vänta med kommunens övertagande till dess att ekonomin blivit bättre, men förslaget som ligger nu kunde Jörgen Sundström med flera inte godta.

Karin Jonsson (C), själv medlem i en vägförening på Vikbolandet, konstaterade att det inte finns någon rättvisa.

– Jag vill vara tydlig och säga att vi kan ta död på frågan om att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för vägföreningarna, förklarade hon.

Sture Valund från Åby–Jursla vägförening har kämpat i snart 20 år för att kommunen ska ta över ansvaret för de cirka 250 vägföreningarna. Han ger inte upp bara för att kommunalrådet ger klart besked.

– Om politikerna vill skyffla över ansvaret till vägföreningarna kommer det inte att hjälpa er i besparingssyfte. Vi ska ta processen och då blir det hela klart först om fem till sju år, sa han.

För tio år sedan beslutades att kommunen skulle ta över huvudmannaskapet för samtliga vägföreningar. Något som vid närmare undersökning visade sig bli för dyrt. Frågan utreddes på nytt och har nu landat i det förslag politikerna i de båda nämnderna ska ta ställning till den 10:e och 11:e december. Det slutliga beslutet fattar kommunfullmäktige i början av nästa år.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!