Planen: Så vill de bygga om kyrkan

Norrköpings pastorat vill att Vånga kyrka byggs om så att församlingshemmet kan säljas. Nu har ansökan till länsstyrelsen skickats in.

Norrköpings kommun 22 september 2019 10:00

I Vånga kyrka vill Norrköpings pastorat fullfölja det som inte var möjligt i exempelvis Matteus kyrka i Norrköping, nämligen att flytta in vardagsverksamheten i själva kyrkan. Tanken är då att kunna sälja församlingshemmet Bergsmansgården i Vånga.

– Kyrkan är själva symbolen för Svenska kyrkan. Får man sämre ekonomi får församlingshemmen stryka på foten, säger Kerstin Holmberg, fastighetschef hos Svenska kyrkan i Norrköping.

Ritningarna visar planer på att dela in Vånga kyrkas entréplan i vardagskyrkan och högtidsskyrkan.

Redan i dag finns en församlingssal och ett litet pentry på övervåningen. I ombyggnadsplanen förstoras läktaren för att skapa en större församlingssal med plats för 80 sittande personer, ett mindre mötesrum och ett bättre kök. Dessutom vill man installera en hiss för att göra lokalen tillgänglig för rörelsehindrade.

– Vi vill få in församlingshemmets verksamhet i kyrkan och inte bara ha en kyrka för gudstjänster. Vi har också bjudit in dem som använder lokalerna för att få åsikter, säger Lena Bohman, församlingsherde.

De verksamheter som ska flytta in i kyrkan är till exempel en dramagrupp för barn, soppluncher, syföreningen, samtalskvällar, minnesstunder och dopkalas.

Planerna på ombyggnaden och försäljningen väckte protester när den presenterades för församlingen för drygt ett år sedan. Men en ansökan om ombyggnad har nu skickats in till Länsstyrelsen i Östergötland som ännu inte har behandlat ärendet. Det brukar kunna dröja omkring ett år.

Enligt Lena Bohman är lösningen ganska unik i sitt slag.

– I Norrköping har ingen annan kyrka fått den här lösningen. Simonstorp har byggt om lite, men inte så här omfattande, säger hon.

För Svenska kyrkan är förändringar av kyrkorna en balansgång mellan å ena sidan bevarande kulturmiljölagstiftning å andra sidan anpassning till moderna krav på till exempel tillgänglighet och brandsäkerhet.

– Eftersom Vånga kyrka är uppförd efter en brand så är den redan en kopia. Det borde innebära att man kan tillåta mer, bedömer Kerstin Holberg.

Det är 60 år sedan Vånga kyrka (från 1866) drabbades av ett blixtnedslag och en brand som bara lämnade murväggarna kvar. Kyrkan återuppfördes efter de ursprungliga ritningarna av Fredrik Wilhelm Scholander i nygotisk stil men fick en något modernare inredning präglad av arkitekten Erik Lundberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa