Planen: Radhus kan byggas i centrala staden

Heimstaden vill bygga stadsradhus på parkeringsplatsen vid Nya Rådstugugatan.

Norrköpings kommun 13 oktober 2019 08:00

Tisdagen den 15 oktober har samhällsplaneringsnämnden sammanträde. En av punkterna på dagordningen gäller en ansökan om detaljplaneläggning från fastighetsägaren Heimstaden.

Sökanden vill få möjlighet att bygga bostäder på fastigheten Ruddammen 7 – en yta på Nya Rådstugugatan som varit en parkeringsplats i många år.

– Det hela är i ett väldigt tidigt skede. Nämnden ska ju bara fatta beslut om planuppdrag, säger Matilda Hallgren, planarkitekt vid Norrköpings kommun.

Fastighetsägaren vill uppföra nya bostäder i form av stadsradhus. 

– Det är ett bra läge som kan förvandlas till bostadshus. Det finns ju önskemål om fler bostäder i Norrköping, säger Matilda Hallgren.

 

Stadsradhusen bör av hänsyn till stadsrummet inte bli högre än tre våningsplan. Som ett alternativ till stadsradhus nämns flerbostadshus också som lämpligt på platsen.

– Vi vill hålla planuppdraget öppet och inte begränsa det till stadsradhus.

Frågor som behöver utredas av kommunen i detaljplanearbetet är bland annat gestaltning, arkeologi, trafik och planering. Parkeringsfrågan bör studeras i ett större sammanhang,  vilket är en av anledningarna till varför planuppdraget bör omfatta hela kvarteret Ruddammen.

Ruddammen 3, Ruddammen 4, Ruddammen 5 och Ruddammen 8 berörs även av planerna om att ersätta parkeringsplatsen med bostadshus.

– Heimstaden äger bara Ruddammen 7. Det finns andra ägare i kvarteret, kommun äger bland annat fastigheter i kvarteret, säger Matilda Hallgren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa