Pengarna räcker inte till hela vägbygget

Trafikverket och kommunen glömde en hel del kostnader för cykelvägen längs Djurövägen. Nu räcker inte pengarna till de två sista kilometerna av sträckan.

Norrköpings kommun 29 november 2019 06:00

– Vi har bestämt oss för att ändra omfattningen av projektet. Vi ser att vi kan inte bygga hela vägen ända ut till Djurön, säger Anna Kero, projektledare vid Trafikverket.

I stället förlängs den första etappen med omkring fyra kilometer. I det första förslaget sträckte den sig mellan Arkösundsvägen och Marbyvägen. Nu ska vägen fortsätta till Stora Sidus. Det är en betydligt längre sträcka, från knappa två kilometer gång- och cykelbana till närmare sex kilometer.

För kommunen är det en viktig sträcka. Utan en säkrare trafiklösning på Djurövägen får man inte bygga nya bostäder i Marby och Stora Sidus/Ekholmen. Därför är den första etappen utökad.

Baksidan av de ändrade planerna är att det inte blir någon fortsatt gång- och cykelväg efter Stora Sidus. Därifrån till Djurön är det två och en halv kilometer.

– Planerna på att bygga ut gång- och cykelvägen hela vägen till Djurön finns kvar. Men det finns inget beslut om när det kan bli aktuellt, säger Anna Kero.

Hon hoppas att vägen ska byggas under 2022 för att stå klar 2023.

Trafikverket och Norrköpings kommun finansierar gång- och cykelvägen tillsammans. I dag beräknas hela projektet kosta 48 miljoner kronor. Trafikverket ska stå för 26 miljoner och kommunen för 22 miljoner.

– Vi har räknat och gjort en ny kalkyl. Själva cykelvägen kostar cirka 20 miljoner kronor att bygga, men när Trafikverket och Norrköpings kommun kom överens tittade man bara på kostnaderna för att bygga den sammanlagt åtta kilometer långa cykelvägen.

Efter det utökades projektet till att även omfatta busshållplatser, tunnel under Arkösundsvägen och pendlarparkering. Planläggning, projektering och andra byggherrekostnader räknades inte med från början. 

– Man kan tycka att det är slarvigt och ovarsamt, men det är något som händer att det missas i planeringen, säger Anna Kero.

Projektet har fått en hel del kritik från boende längs Djurövägen. En del anser att cykelvägen inte alls behövs, eftersom de som cyklar till Norrköping väljer att ta vägen längs stranden till Abborreberg och fortsätta med buss därifrån.

– Vi i Trafikverket ansvarar inte för vägar mellan bostadsområden Djurövägen är smal och krokig och den behöver en cykelväg. Samtidigt behövs det bra och säkra busshållplatser vid Arkösundsvägen som vi ser som ett viktigt stråk för kollektivtrafiken, säger Anna Kero.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Badsugen men utan bil – se hit: Så här tar du dig till badsjöarna med kollektivtrafiken i sommar

Badsugen men utan bil – se hit: Så här tar du dig till badsjöarna med kollektivtrafiken i sommar

Insändare: Nu har vi inget alternativ till bilen

Nu har vi inget alternativ till bilen

Insändare: Efter förändringarna av kollektivtrafiken • Nya tidtabellen är en skrivbordsprodukt

Efter förändringarna av kollektivtrafiken • Nya tidtabellen är en skrivbordsprodukt

Insändare: Efter nedläggningen av buss 432: "Det är förvånande att moderaterna protesterar"

Efter nedläggningen av buss 432: "Det är förvånande att moderaterna protesterar"

De vill satsa 60 miljoner på höjda tillägg för vårdpersonalen: "Det ska löna sig att jobba kväll och helg"

De vill satsa 60 miljoner på höjda tillägg för vårdpersonalen: "Det ska löna sig att jobba kväll och helg"
Visa fler