Moderaterna föreslår utredning om slöjförbud

Under helgen fattade Moderaternas partistämma beslut om att kräva en statlig utredning om slöja för minderåriga flickor.

Norrköpings kommun 20 oktober 2019 15:14

– Det fanns äntligen en bred samsyn från olika håll i landet att slöjan är en del av ett hedersförtryck, kommenterar Sophia Jarl (M), oppositionsråd i Norrköping, beslutet.

Moderaterna har hållit partistämma i Västerås under fyra dagar. På söndagen avslutades den.

 

Sophia Jarl har under flera år drivit frågan om att slöja på små barn är ett uttryck för en hederskultur som ska motverkas. För fyra år sedan föreslog hon att ett frågan om slöjförbud i förskolor och skolor i Norrköpings kommun skulle ses över. Ett förslag som inte bifölls.

Hon har kritiserats hårt för sitt ställningstagande både inom partiet och av andra partiers företrädare. 

Sophia Jarl hade skrivit en egen motion om flickors rätt till jämlika förutsättningar där hon föreslog att Moderaterna skulle arbeta för ett förbud mot slöja/hijab hos minderåriga flickor i skola och förskola. Hennes motion var en av flera som föreslog slöjförbud alternativt en utredning. Och även om förslagen fortfarande splittrar Moderaterna gick partistämman på partistyrelsens förslag om att kräva en statlig utredning.

Partistämman ansåg därmed att Sophia Jarls motion var besvarad.

– Jag har drivit denna fråga länge och även om den är svår så har partiet nu valt att göra en tydlig markering genom stämmans beslut. Det är jag väldigt glad över.

 

Norrköpings- och Vikbolandsmoderaterna hade fler motioner som behandlades på partistämman.

Sören Färnlöf vill se ett ändrat grundavdrag för pensionärer med låga inkomster. Det skulle minska bidragsberoendet i den gruppen, menar han.

Partistämman ansåg att motionen var besvarad i och med att det ligger i linje med partiets övergripande skattepolitik att sänka skatter för låginkomsttagare och pensionärer.

 

Två motioner som berör lantbruket fick partistämmans gillande, i allafall till vissa delar. Per Helgesson, ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Norrköpings LRF-krets hade formulerat bägge.

Den ena handlar om skyddsjakt på vildfågel i jordbrukslandskapet där partistämman ställde sig bakom förslaget att Moderaterna ska verka för utökad möjlighet till skyddsjakt samt att verka för att ta fram en nationell strategi om förvaltning av vilda fåglar.

Den andra handlar om skador på grödor till följd av ökat antal dovhjort och vildsvin. Partistämman ställde sig bakom en del av motionen. Partiet ska verka för att handläggningen av skyddsjaktsärenden hanteras snabbt och utan onödig byråkrati.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Det yttre är viktigt - Politikerna behöver ställa frågor om fasaden

Det yttre är viktigt - Politikerna behöver ställa frågor om fasaden

Centerns nya toppnamn är redo: "Det som hände då är ju... det irriterar oss"

Centerns nya toppnamn är redo: "Det som hände då är ju... det irriterar oss"

Budskapet till Norrköpingsborna: "Inga sparkrav – men heller inga satsningar" ✔Festen fortsätter ett år till ✔Men baksmällan närmar sig

Budskapet till Norrköpingsborna: "Inga sparkrav – men heller inga satsningar" ✔Festen fortsätter ett år till ✔Men baksmällan närmar sig

Så ska Inre hamnen leva dygnet runt: "Bara bra med inte enbart bostäder"

Så ska Inre hamnen leva dygnet runt: "Bara bra med inte enbart bostäder"

Ledare: Skandalös trafikinfarkt är Kvartettens ansvar

Skandalös trafikinfarkt är Kvartettens ansvar
Visa fler