Lösningen på köerna skjuts på framtiden

Räkna med fortsatta köer och trafikproblem de närmaste åren. Det är osäkert när ny förbifart blir verklighet.

Här längst ut på Saltängen är det tänkt att bron över Strömmen och Johannisborgsförbindelsen ska byggas. Nu är planerna lagda på is på obestämd tid.

Här längst ut på Saltängen är det tänkt att bron över Strömmen och Johannisborgsförbindelsen ska byggas. Nu är planerna lagda på is på obestämd tid.

Foto: Thomas Möller

Norrköpings kommun2019-10-03 18:45

När Norrköpings styrande kvartett nyligen presenterade sitt förslag till budget för nästa år fanns inte Johannisborgsförbindelsen med, trots att byggstart av den nya vägen och bron var planerad till nästa höst. Ett par år senare var den nya förbifarten från Hanholmsvägen på norra sidan Strömmen, förbi Lantmännen och vidare till Ljurarondellen tänkt att vara klar.

Miljardinvesteringen skjuts nu på framtiden på oviss tid. Den styrande kvartetten väljer att, med stöd av Miljöpartiet, prioritera investeringar som rör skola, vård och omsorg. Det kärva ekonomiska läget är förklaringen.

Johannisborgsförbindelsen ingår i en större plan av vägar genom Norrköping. Trafikverket vill bygga bättre förbindelser till hamnen och mellan E4 och E22, där kommunens nya förbifart kan passa bra in.

Kommunen hoppas på en del statsbidrag för att bygga Johannisborgsförbindelsen, men några sådana garantier finns inte. Just nu har inte Trafikverket pengar till att bygga sin väg mellan Herstadberg och Händelö.

Men det gäller att Johannisborgsförbindelsen står klar innan Trafikverket börjar bygga Ostlänken inne i Norrköping. Annars blir det stora problem.

– Det är nödvändigt att skjuta på investeringen av Johannisborgsförbifarten. Men när Ostlänken byggs kapas Ståthögaleden och då kommer det inte att gå att komma fram den vägen längre. Då är det viktigt att den nya förbindelsen finns, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden i Norrköpings kommun.

Innan den nya vägen och bron är byggd tror Karin Jonsson dock inte att trafikläget inne i Norrköping kommer att förvärras så mycket. Köerna i Östra Promenaden, på Hamnbron och Ståthögaleden blir kvar ännu några år.

– Det kan påverkas i form av sämre trafikföring och mer buller.

Enligt Trafikverkets tidsplan ska Ostlänken byggas mellan åren 2023 till 2033–2035. 

– Än så länge vet vi inte när Trafikverket börjar bygga i Norrköping, det är först när vi jämför Trafikverkets plan med Johannisborgsförbindelsens utbyggnadsplan som vi egentligen kan säga om länken kommer att bli färdig i så pass god tid att den gör nytta, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef i Norrköpings kommun.

Det är inte bara Ostlänken som påverkar trafiksituationen i centrala Norrköping. Nästa år börjar de första bostäderna i Inre hamnen att byggas.

– Det är klart att det innebär mer trafik i området, säger Ulf Arumskog.

– Men generellt ökar biltrafiken inte inne i Norrköpings lika mycket som den har gjort tidigare.

Karta: Norrköping
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!