Lärare protesterar mot nya systemet

Lärarna på Komvux känner sig kontrollerade av sin arbetsgivare.
Lärarna på Komvux känner sig kontrollerade av sin arbetsgivare.

Lärare på Komvux är starkt kritiska till att arbetsgivaren har infört ett system som registrerar deras arbetstid.

Norrköpings kommun 4 oktober 2019 06:00

I januari 2018 fick lärarna på vuxenutbildningen ett nytt arbetstidsavtal, de gick från ferietjänst till att jobba enligt semesteravtal med 40 timmars arbetsvecka och fem veckors semester.

Nu i höst förtydligades avtalet med ett tillägg, med syftet att göra avtalet mer flexibelt. I och med det infördes en teknisk lösning där lärarna ska registrera sin arbetstid. Det kallas för Kom och Gå och finns på fler ställen inom kommunen för personer som har flexibel arbetstid.

– Det känns som att arbetsgivaren inte har någon tillit till oss, vi lärare är självständiga av oss och nu känns det som att man lägger mer fokus på var vi är än på vad vi gör, säger en lärare, som vill vara anonym av rädsla för att bli klassad som en bråkstake av arbetsgivaren, och som denne menar skulle kunna få till följd att det blir svårigheter att byta jobb i framtiden.

 

Enligt läraren är det ett brett missnöje inom vuxenutbildningen. Många lärare mår dåligt och funderar på hur man ska kunna klara av sitt jobb. Enligt lärarna är det åtminstone 15 personer som har slutat på Komvux sedan det nya avtalet infördes för ett och ett halvt år sedan. Mycket av missnöjet handlar också om att man inte känner att man har fått gehör för sina synpunkter.

– Vi hade nog varit helt okej med att man införde semesteravtalet, om vi hade fått ha förtroendetiden kvar. Men det har inte varit någon dialog. Det är bristen på delaktighet som är jobbig, säger läraren.

 

Niclas Sjöström från Lärarnas riksförbund säger att införandet av det nya arbetstidsavtalet har varit en process som har pågått under hela våren. Från fackets sida hade man helst sett att det nya arbetstidsavtalet inte skulle ha införts alls den 1 januari 2018.

– Det är ju grader i helvetet och med tillägget som kom nu under hösten är det bättre än innan. Men jag ser personligen att en ferietjänst är en förutsättning för att kunna jobba som lärare, säger Niclas Sjöström.

Facket är i grunden positiva till tillägget, som ger lärarna större frihet att jobba på tider som passar dem. Men frågan om var arbetet ska bedrivas är parterna fortfarande oense om.

– Tillägget till avtalet kommer att utvärderas till jul. Då kommer vi fortsätta driva på frågan om att få arbeta på annan plats än på arbetet. Arbetsgivaren är tydlig med att arbetet ska bedrivas på arbetsplatsen, men vi hoppas att tillägget ska öppna upp för att man ska kunna jobba mer hemma, säger Niclas Sjöström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa