Konkurrensverket granskar kommunen

Konkurrensverket ska granska kommunens roll i digitaliseringshärvan. Tidigare har polis och revisorer startat utredningar.

Norrköpings kommun 1 oktober 2019 22:00

– Vi har noterat de omfattande skriverierna i Norrköpingstidningarna om den här situationen och valt att öppna ett ärende och titta vad som hänt, säger Martin Bäckström, ansvarig för Konkurrensverkets tips- och klagomålsgrupp.

Det som Konkurrensverket är intresserat av att granska är om Norrköpings kommun har följt upphandlingsreglerna enligt Lagen om offentlig upphandling. Speciellt intressant är konsultmäklarnas roll. Kommunen har valt att använda ett system med mellanhänder i form av konsultmäklare. Det är med mäklarna som kommunen har skrivit avtal om att de i sin tur ska sköta kontakter med och välja ut konsulter.

 

Men den tidigare digitaliseringsdirektören misstänks ha rundat de reglerna.

– Man har eventuellt gjort avsteg från de upphandlade avtalen med konsultmäklarna genom att peka ut vilken konsultfirma som ska leverera tjänsterna och inte låtit konsultmäklaren vara fri att ta fram en lämplig tjänsteleverantör när kommunen gjort ett avrop (ett inköp inom ett ramavtal, reds. anm.), säger Martin Bäckström.

– Det är en intressant situation dels ur ett mellanhandsperspektiv – som vi kallar det när det gäller den här typen av konsultmäklare – men också om man gör avsteg från ett upphandlat avtal. Det kan i alla fall i teorin medföra att det blir fråga om otillåtna direktupphandlingar.

 

Direktupphandlingar är något Konkurrensverket prioriterar i tillsynen av upphandlingar. Ett uppdrag de fått av regeringen.

– Direktupphandlingar är upphandlingar som inte annonserats i någon av annonsdatabaserna, förklarar Martin Bäckström.

– Det är också när vi kommer till direktupphandlingar som vi har ett skarpt sanktionsmedel i den så kallade upphandlingsskadeavgiften, som är en form av upphandlingsböter, ett kraftfullt verktyg som ger mer effektiv tillsyn. 

Böterna kan vara upp till tio procent av kontraktsvärdet av det som direktupphandlats. Taket är satt till tio miljoner kronor.

– Säg att det är ett kontraktsvärde på hundra miljoner kronor kan man slå i taket på tio miljoner kronor. I praktiken handlar det ofta om sju, åtta procent av kontraktsvärdet.

 

Efter Konkurrensverkets granskning av Louis de Geers inköp av mat och alkohol riskerar kommunen böter på 260 000 kronor. Nu väntar en ny granskning – vilket är positivt, enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

– Det är vi som har ringt till Konkurrensverket. Och det är vi som slagit larm om misstänkt brott i upphandlingen. Och vi har inlett en process för att kunna reparera delar av skadan, säger han.

Vi har utan resultat sökt den tidigare digitaliseringsdirektören för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa