Klubben: "Vi är inte glada åt planerna"

Norrköpings Fältrittklubb är inte glad över att få en räddningsstation som närmaste granne på Dagsbergsfältet.

Norrköpings Fältrittklubb kan få en ny räddningsstation som närmaste granne.

Norrköpings Fältrittklubb kan få en ny räddningsstation som närmaste granne.

Foto: Magnus Andersson

Norrköpings kommun2019-12-03 06:00

Ridklubben nyttjar i dag marken där den nya räddningsstationen ska ligga till hagar för sina hästar. Den har tidigare varit en plan för bland annat amerikansk fotboll, med sedan ett antal år tillbaka har ridklubben fått möjlighet att använda marken.

– Vi är inte glada över planerna på en ny räddningsstation och hade helst sett att de kunnat lägga den någon annanstans. Att det blir mindre yta till hästhagar är ju inte vad vi önskar, vi kommer att behöva göra om hagarna, men ytan som finns över räcker ändå till för hästarna, säger Lennart Nilsson, som är ordförande i ridklubben.

De har begärt ett möte med kommunen för att diskutera föreningens framtid. Helst vill de vara kvar på samma plats, men det förutsätter att man lyckas komma överens om kvarvarande ytor i området.

– Vi anordnar tävlingar ibland och har svårigheter med att hitta parkeringsmöjligheter. Det behöver vi diskutera med kommunen. Vi vet också att vår plats är attraktiv och att det kan finnas andra som vill vara där vi är. Det är ett hot mot oss.

Ridklubben kommer att skicka in ett skriftligt yttrande om detaljplanen och eftersträvar lösningar i samarbete med kommunen. Att ha en räddningsstation som granne är inget problem i sig.

– Vissa befarar att utryckningarna skulle störa hästarna, men det tror jag inte är någon risk. Våra hästar är vana vid trafik från E22, det åker utryckningsfordon där också, så just det tror jag inte blir något problem, säger Lennart Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!