Klart: Satsning ger 100 nya jobb i Norrköping

Arbetsförmedlingen öppnar nya kontor i Norrköping och Falun för granskning och kontroll. Satsningen innebär omkring 100 nya jobb på varje ort.

Norrköpings kommun 22 september 2019 18:00

I våras kom nyheten att 38 arbetsförmedlare sades upp från Arbetsförmedlingens kontor i Norrköping. Men nu gör myndigheten en satsning på nya kontor i Norrköping och Falun – inom den nya enheten för granskning och kontroll. 

Totalt innebär det 100 arbetstillfällen på varje ort. I Norrköping kommer myndigheten att vara kvar på Hospitalsgatan. Avgörande i valet av orter var tillgången på lokaler som kan tas i bruk på kort sikt men också att kompetens finns. 

– Här finns mycket kompetens, både på kort och lång sikt. Det är förstås glädjande att vi kan anställa redan uppsagd personal. De har förtur till tjänsterna genom återanställningsrätten, säger Stefan Popovic, chef för avdelningen kundsupport och ersättning.

Den nya enheten är ett led i myndighetens organisationsförändring. Enhetens handläggare tar över arbetsförmedlarnas uppgift att utreda om de arbetssökande följer regelverken för arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska insatserna. 

– Arbetsförmedlarna, som tidigare haft ansvar för kontrollerna, får nu större möjlighet att ägna sig åt det stödjande arbetet. Det har varit svårt för dem att ha båda rollerna. Nu ökas förutsättningarna för att bli bättre på båda dessa delar av myndighetens uppdrag, säger Stefan Popovic.

Rekryteringen till de nya kontoren kommer att påbörjas under hösten och de beräknas vara i drift under första kvartalet 2020. Redan i oktober i år öppnar Arbetsförmedlingen ett liknande kontor i Köping, med cirka 80 medarbetare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa