Katastrofen i Chicago räddade teatern

Branden i Stora Teatern kan ha räddats av arkitektens säkerhetstänk. Stadsantikvarie Hanna Domfors säger att teatern har haft änglavakt.

Arkitekten Axel Adelbergs omsorg kan ha bidragit till att torsdagens brand i Stora teatern begränsades.

Arkitekten Axel Adelbergs omsorg kan ha bidragit till att torsdagens brand i Stora teatern begränsades.

Foto: Eva Jensen

Norrköpings kommun2019-08-30 08:00

Den omfattande branden i Stora Teatern skakade om Norrköping under torsdagen. Stadsantikvarie Hanna Domfors sprang dit på lunchen för att få en bättre bild av skadorna. Väl på plats kunde hon, liksom alla andra, konstatera att skadorna trots allt var begränsade.

– Det verkar som att teatern har haft änglavakt, sa hon.

Samtidigt passade Hanna Domfors på att hylla arkitekten Axel Anderberg som ritade och uppförde Stora Teatern 1908. Hans omsorg om publikens säkerhet begränsade förmodligen branden nu, menade hon.

– Trapphusen var noga utformade som säkra och fria brandceller, sa hon.

När Hanna Domfors jobbade med underlaget inför renoveringen av Linköpings teater, även den uppförd av Axel Anderberg, hittade hon en hel del intressanta detaljer kring arkitektens gestaltning av byggnaderna utifrån dåtidens problematik med bränder i teatrarna. 

Axel Anderberg gjorde ett antal studieresor under 1880-talet för att studera en rad teaterprojekt i andra länder. Ett par omfattande teaterbränder, bland annat i Wien, påverkade hans sätt att rita "sina" teatrar och arbetet påverkades av ett utpräglat säkerhetstänk.

Den katastrofala branden i Iroquois-teatern i Chicago den 30 december 1903, då 600 personer omkom, påverkade också Anderbergs arbete med Stora teatern i Norrköping.

– Efter detta förfinades och utökades säkerhetstänket ytterligare, vilket bland annat kan vara en av orsakerna till att Norrköpings teater fick den utformning som den har idag, med väl separerade och som han själv kallade det ”eldfasta” trapphus. Utrymningsbarhet och brandsäkerhet värderades högt, sa Hanna Domfors.

Byggnadsminnesbeslutet beskrev byggnaden så här:

"Teatern är en välbevarad genuin jugendskapelse i T-formad plan och ett rikt varierat utförande med trapptorn, burspråk och balkonger. Den monumentala entréfasaden har en halvcirkelformad trappa och en portik som följer trappans form. Ovanför entrén syns inskriptionen 'Förkunna seklers sorg Förkunna seklers glädje'. Byggnaden har rött tegeltak med en kupol över scenpartiet och gula putsfasader med en enkel utsmyckning i form av takgesims och tunna band av ljus granit mellan våningarna.”

– I återställandet efter branden så måste en nära dialog föras med Länsstyrelsen om hur takkonstruktionen kan återuppbyggas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar, menade Hanna Domfors.

Hanna Domfors, stadsantikvarie.
Hanna Domfors, stadsantikvarie.
Karta: Stora teatern
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!