Jarl: "Bra att samhället reagerar"

"Många tror nog att exploateringen finns någon annanstans. Men den är här. Tyvärr", säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Sophia Jarl (M) är oroad över att resurser tas bort till myndigheters uppsökande verksamhet.

Sophia Jarl (M) är oroad över att resurser tas bort till myndigheters uppsökande verksamhet.

Foto: Calle Slättengren

Norrköpings kommun2019-11-21 06:00

Sophia Jarl (M) tycker att det är bra att rätten ska pröva om en krögare i Norrköping gjort sig skyldig till människoexploatering. Hon menar också att det uppdagade fallet sätter fingret på något som kanske varit okänt för många.

– En tiggare ser du. Men den som jobbar bakom stängda dörrar är inte helt lätt upptäcka. Det är bra att samhället reagerar på att människor blir utnyttjade, säger hon.

Hon tycker också att vår granskning visar att samhället måste bli bättre på att vara ute på fältet. Fler poliser, fler myndighetskontroller, fler socialsekreterare ute på gatorna.

– När det gäller prostitution och att köpa sex tror jag också att det är viktigt att jobba förebyggande med pojkar och sexualitet. Sexköp är inte som ett köp av vilken tjänst som helst, säger Sophia Jarl.

Hon tycker att det trots besparingskrav finns anledning att se över hur samhället och kommunen prioriterar sin verksamhet.

– Jag är övertygad om att det går att använda resurserna på ett smartare sätt. Vill vi skapa ett tryggare samhälle måste samhället bli bättre på att prioritera. Visst finns det ett behov av en viss byråkrati. Men jag vill prioritera fler socialsekreterare ute på gatan än tjänstemän i Rådhuset. Det måste skapas utrymme till det. Då kan samhället bli bättre på att upptäcka när människor far illa, säger hon.

Hur ska samhället komma åt arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft?

– Med bättre kontroller är det möjligt att se hur rimlig en ansökan om arbetstillstånd är, säger hon.

Sophia Jarl (M) är oroad över att resurser tas bort till myndigheters uppsökande verksamhet.
Sophia Jarl (M) är oroad över att resurser tas bort till myndigheters uppsökande verksamhet.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!