Invånarna reagerar på nya planerna

En hel drös med synpunkter kom in till samhällsbyggnadskontoret under samrådet över Krokek och Strömsfors.

Norrköpings kommun 15 november 2019 18:00

I en fördjupad översiktsplan ställde kommunen ett antal frågor till invånarna i Krokek och Strömsfors om hur man kan tänka sig att utveckla samhället. Samrådstiden löpte ut den 4 november och enligt registratorn på kontoret har det kommit in runt 140 yttranden.

 

Bland yttrandena hittar vi tre barn som argumenterar emot kommunens förslag att bygga hus i en skog i närheten av platsen där de bor. De skriver om kojor och smultronställen och berättar om vilda djur som de har namngett. Skogen är en viktig plats för deras lek, skriver barnen.

Vad händer med barnens synpunkter?

– Vi kommer att sammanställa alla yttranden som kommit in. Då kanske man märker att vissa platser passar bättre eller sämre för byggnation. Det är jättebra att vi får veta hur miljöerna används, det ser ju inte vi på en karta. Barnperspektivet och även skolornas behov av skog och natur är viktig input för, säger Anders Svedberg, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.

I början av nästa år ska tjänstemännen presentera en sammanställning för politikerna. I den ska ingå vilka projekt man vill arbeta vidare med inför kommande utställning, som troligen blir av under nästa höst. Men redan nu går det att se några förslag som extra intressanta.

– Området i centrum närmast stationen har vi fått mycket god respons kring. Här vill vi ge möjlighet att bygga flerbostadshus, det är många som har efterfrågat det, säger Anders Svedberg.

 

En annan fråga som många har synpunkter kring gäller trafiksituationen, främst på Strandvägen, som upplevs som trafikfarlig och osäker. Framför allt under sommarhalvåret när besöksantalen till djurparken stiger.

– Det ger ju tydliga signaler om att det är en angelägen fråga till politikerna och Trafikverket. Det är bra att de åsikterna kommer fram, säger Anders Svedberg, utan att ge vidare exempel på lösningar.

Ett förslag är att bygga en ny väg över Strömsfors för att leda trafiken till djurparken. Bland yttrandena föreslogs även andra vägdragningar. Det är en fråga som starkt engagerar invånarna.

– Vi behöver sätta fast några principer för hur en anslutning och förbifart till djurparken kan bli, det behöver vi titta på tillsammans med Trafikverket. Om vägen ska byggas eller inte vet vi inte i dag, men det finns ett behov av att titta närmare på hur en eventuell lösning kan se ut, säger Anders Svedberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa