"Ingen elev ska behöva byta skola"

Alla barn ska känna sig trygga i skolan. Det säger Stephan Andersson, som är barn- och elevombud i Norrköping.

Norrköpings kommun 22 augusti 2019 19:29

Trygghet och studiero är en absolut rättighet för barn som går i skolan. Om ett barn inte känner trygghet kan Stephan Andersson hjälpa till att öppna dörrar. Kontakten tas antingen genom föräldrar eller att skolan anmäler.

– Min roll är att föra barnets talan och att stötta vårdnadshavare i kontakten med skolan. Min upplevelse är att skolorna är angelägna om att rätta till problemen när jag blivit inkopplad.

I fallet med Amanda har Stephan Andersson funnits med som stöd.

– Min uppfattning är att skolan har tagit sig tid att lyssna och även agerat, men jag ser ju inte vad som händer i praktiken. Grundprincipen är att om barnet inte känner sig tryggt måste skolan göra mer, säger Stephan Andersson.

Nu har familjen valt att byta skola. I vilket läge ska man flytta på en elev?

– Ingen ska behöva byta skola för att få trygghet och studiero. Det ska man kunna få där man är, det är utgångspunkten, säger Stephan Andersson.

En åtgärd som man brukar använda sig av när det handlar om mobbning är att se till så att barnet har en vuxen nära till hands som barnet känner förtroende för. Ofta finns det någon på skolan som barnet litar på och kan anförtro sig till.

– Det är en ganska bra åtgärd, någon som kan vara extra vaksam och ta barnet på allvar.

Så här i början av terminen är det många barn som känner oro inför skolstarten. Stephan Andersson har redan fått flera nya fall som han arbetar med.

– Jag skulle önska att alla barn fick gå skrattande till skolan, men så är det inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Miljonsatsning på unga ✔ Så många står utan jobb och skola ✔ "Ett misslyckande"

Miljonsatsning på unga ✔ Så många står utan jobb och skola ✔ "Ett misslyckande"