Hård kritik mot kommunstyrelsen i ny rapport

Det finns uppenbara brister i kommunstyrelsens kontroll av digitaliseringsavdelningen. Det konstaterar revisorerna i sin rapport.

Norrköpings kommun 24 september 2019 21:30

Vi har i flera artiklar skrivit om de allvarliga brister som framkommit på kommunens digitaliseringsavdelning. Brister som i dagsläget beräknas komma att kosta kommunen 35 miljoner kronor. Det är politikerna i kommunstyrelsen som är ytterst ansvariga för avdelningen och kommunrevisionen har nu granskat hur de skött sitt ansvar.

Granskningsrapporten är nu klar och redovisades för kommunstyrelsen på tisdagseftermiddagen. Det är allvarliga brister som konstateras i rapporten: omfattande avsteg från både lagstiftning och interna rutiner har skett på digitaliseringsavdelningen. Bland annat har chefer inte genomgått obligatorisk utbildning om upphandling och flera konsultavtal har hanterats på ett sätt som innebär intressekonflikter och i vissa fall även jäv, enligt revisionens bedömning. Som vi tidigare berättat har kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) även fattat beslut om att ge rätt att teckna avtal för mångmiljonbelopp till dåvarande digitaliseringsdirektören – beslut som skulle ha rapporterats till kommunstyrelsen. Det har sedan inte skett. Detta strider både mot kommunallagen och kommunens egna regler, konstateras i rapporten.

Sophia Jarl (M) är fortsatt kritisk och säger att det i rapporten blir tydligt att fler än den förre digitaliseringsdirektören är ansvariga för det som inträffat.

– Givetvis pågår en polisutredning, men det är inte bara en person som är orsaken – det är många saker som fallerat. Det handlar om chefer på olika positioner och ytterst ansvariga är ju Lars Stjernkvist och kommundirektören som anställt den här personen.

Sophia Jarl (M) säger också att hon nu är oroad för hur det kan se ut på andra kommunala enheter.

– Om man på så här kort tid som granskningen pågått kan hitta så mycket brister, känner jag mig mycket oroad över hur den här kommunen egentligen styrs. Hur står det till med utbildningar för personal och diarieförning på andra enheter?

Du sitter ju också i kommunstyrelsen, hur ser du på ditt eget ansvar?

– Jag är ödmjuk inför de saker som vi alla har ett ansvar för. Men vi måste ju också få veta allt som ordförande fattar beslut om och det har vi inte fått. Det känns väldigt otryggt. Hade jag varit ordförande hade jag varit tagen av de som framkommit i rapporten. Stjernkvist har ett gediget jobb framför sig för att återuppbygga sitt förtroende om han ämnar sitta kvar.

Kommundirektör Martin Andreae säger om kritiken att han "absolut har en del av ansvaret".

– Det är klart att förvaltningen har ett stort ansvar, men när vi upptäcker fel gör vi allt som står i vår makt att rätta till de så fort det bara går. Det arbetet är igång i full kraft.

Lars Stjernkvist säger att det är viktigt att hålla isär vad som är brottsmisstanker och brister i rutiner. 

– Det finns ingen tvekan om att de beslut som jag tog skulle ha tagits upp till kommunstyrelsen, men rutinerna för diarieföringen har inte följts. Självklart ska sådana brister rättas till. Besluten i sig står jag för. Sedan är jag fullkomligt öppen för granskning av min roll i detta, den bedömningen får andra göra.

Han understryker att rutiner nu ska skärpas och att den ekonomiska skadan ska repareras. 

Hur ser du på risken att de här bristerna finns även på andra enheter?

– Det kan inte uteslutas, men jag tror att det är just på digitaliseringsavdelningen som det har rått en väldig oreda. 

Senast den 2 december ska kommunstyrelsen inkomma med ett skriftligt svar på rapporten. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

TV: Säkerhetschefen om smygfotograferingen: "Det handlar om att inhämta information"

TV: Säkerhetschefen om smygfotograferingen: "Det handlar om att inhämta information"

Toppolitikern om vår granskning: "Vi ska göra allt vi kan för att upptäcka fusk"

Toppolitikern om vår granskning: "Vi ska göra allt vi kan för att upptäcka fusk"

Förslaget: Vi borde köpa anläggningen • Han gillar idén – men sågar beräkningen: "Som att vifta med en tusenlapp och säga att man vill köpa ett hus"

Förslaget: Vi borde köpa anläggningen • Han gillar idén – men sågar beräkningen: "Som att vifta med en tusenlapp och säga att man vill köpa ett hus"

De ska bygga etapp 2 i Inre hamnen • Avtal med fyra olika bolag • "Dubbelt så stor som Etapp 1 när det gäller lägenheter"

De ska bygga etapp 2 i Inre hamnen • Avtal med fyra olika bolag • "Dubbelt så stor som Etapp 1 när det gäller lägenheter"

Planeringschefen om planen på jättetunnlarna: "I dagsläget känner jag ingen oro"

Planeringschefen om planen på jättetunnlarna: "I dagsläget känner jag ingen oro"
Visa fler