Här kan den nya fastigheten byggas

Den här veckan startar samrådstiden för detaljplanen över den nya räddningsstationen, som är tänkt att placeras på Dagsbergsfältet.

Här, som granne med ridhuset, kan den nya räddningsstationen komma att byggas.

Här, som granne med ridhuset, kan den nya räddningsstationen komma att byggas.

Foto: Thomas Möller

Norrköpings kommun2019-12-03 06:00

En ny räddningsstation har stått på önskelistan länge. Stationen vid Södra promenaden byggdes 1940, sedan byggdes den till 1970. I dag är den för liten för verksamheten som räddningstjänsten bedriver.

– När räddningsstationen byggdes låg den på landet.Sedan dess har det vuxit upp en massa hus runtomkring, det har inneburit problem för oss med trafiksituationen i området. Stationen är även för liten i dag, vi kan inte byta bilar, de går inte in i byggnaden. Det har hänt en hel del sedan 1940, berättar Jan Lundin som är teknisk chef på räddningstjänsten.

Arbetet med att hitta en lämplig plats för en ny räddningsstation har pågått länge. De undersökta alternativen, förutom Dagsbergsfältet, har varit på Risängen och bredvid flygplatsen, men båda har förkastats för att de inte tillåter en hög radiomast eller för att de inte är lämpliga trafikmässigt.

– Placeringen på Dagsbergsfältet är bra, där har vi raka spåret på Dagsbergsvägen in mot centrum. Vi är även nära Söderleden och E22 mot Söderköping, säger Jan Lundin som helst hade sett att Norrköping även fick en tredje räddningsstation.

– Om jag som teknisk chef får önska vill jag se ytterligare en station som skulle ligga åt Linköpingshållet. Staden växer och om vi ska ha en rimlig chans att hinna fram i tid med tanke på all trafik behöver vi en station till inom en tioårsperiod.

Samrådet för den nya räddningstationen pågår fram till den 27 januari 2020. Under den tiden har allmänheten och myndigheter möjlighet att yttra sig om detaljplanen. Ett öppet hus kommer att hållas i Förvaltningshuset Rosen den 11 december.

I dag är det hästhagar som används av Norrköpings Fältrittklubb där den nya stationen är tänkt att ligga. Strax intill finns flerbostadshus.

– Vi har sagt att vi i största möjligaste mån ska köra tysta utryckningar för att inte störa hästar eller boende i närheten. Om det inte är någon trafik som måste flytta på sig så behöver vi ju inte tuta. Målet är ju inte att väcka någon, vårt mål är att komma fram, säger Jan Lundin.

En av frågorna som behöver lösas i detaljplanen är hur räddningstjänstens radiomast ska utformas. Den behövs för att räddningstjänsten ska kunna kommunicera med varandra. Masten kommer att bli ett högt landmärke i området och därför behöver placeringen vara genomtänkt. I förslaget ska masten integreras i arkitekturen.

Flygfotot visar ytan där den nya räddningsstationen är tänkt att ligga. Detaljplanen är nu på samråd.
Flygfotot visar ytan där den nya räddningsstationen är tänkt att ligga. Detaljplanen är nu på samråd.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!