Här kan de bygga nya jättetunneln

Samrådstiden för Ostlänken mellan Stavsjö och Loddby har nu inletts. Trafikverket vill helst se en lång tunnel under Kolmården.

Norrköpings kommun 25 november 2019 17:15

Hur den exakta dragningen av den 16 mil långa Ostlänken ska se ut kommer att avgöras etappvis. Sträckan Stavsjö–Loddby är den första som gått till samråd, ett tillfälle när allmänheten får lämna synpunkter på ett konkret förslag.

Från början fanns flera alternativa dragningar till sträckan. Förslagen har värderats, vägts emot varandra och förkastats. Till slut är det två alternativ kvar.

I förslag 1 har man anpassat järnvägens profil till omgivande mark. Det kräver tre tunnlar och elva broar. Det ställs mot förslag 17, där järnvägen löper i en åtta kilometer lång tunnel under Kolmården. Tunneln kommer att gå in i berget väster om Böksjön vid Strömsfors och mynna ut vid Kolmårdsbranten söder om E4. Trafikverket förordar förslag 17, eftersom det innebär mindre påverkan på de höga naturvärden som finns vid bland annat Getåravinen, sjön Skiren och Bråvikenförkastningen.

– Det bästa med det förslaget är att det ger minimal påverkan på omgivningarna. Det är dessutom ett säkrare alternativ kostnadsmässigt när man inte behöver ta hänsyn till så många övergångar för järnvägsspåret mellan exempelvis bank och bro, skärning eller tunnel, säger Axel Werner som projektleder dragningen genom Norrköpings kommun.

Under arbetet med att ta fram samrådshandlingarna har man räknat på investeringskostnaden, alltså att bygga själva järnvägen, och också på vad det kostar i underhåll på sikt.

– Kostnadsmässigt är det inte dyrare att bygga en lång tunnel genom berget, jämfört med att låta järnvägen följa omgivande mark. Det är dessutom billigare på sikt med tunnelalternativet eftersom en tunnel kräver mindre underhåll, säger Axel Werner och berättar att Trafikverket ska presentera en kostnadskalkyl för sträckan till våren.

Finns det någon risk att det blir som vid Hallandsåsen, att tunneln blir mångdubbelt dyrare?

– Nej, det är en helt annan typ av geoteknik här. Vi har borrat för att se vad berget har för kvalité och det är bra berg här. Det ska inte vara några problem, säger Axel Werner.

Den fjärde och femte december klockan 16–20 bjuds allmänheten in till öppet hus i Folkets hus i Åby. Då kommer förslaget att presenteras. Samrådstiden pågår sedan fram till den 5 januari 2020.

– Det är ett bra tillfälle för oss till kunskapsinhämtning. Människor som bor i omgivningarna vet mer om terrängen än vad vi gör, så vi välkomnar alla synpunkter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa