Här dumpar kommunen muddermassorna - igen

Det nystartade arbetet i Pampushamnen resulterar i en miljon kubikmeter muddermassor.

Norrköpings kommun 12 november 2019 19:30

I augusti 2018 fick Norrköpings kommun tillstånd av Mark- och miljödomstolen för muddring och anläggande av kaj i Pampushamnen – vilket ingår i utvecklingen av Inre hamnen.

För ett par veckor sedan inleddes muddringsarbetet i form av grävande och schaktande av lera och annat bottenslam 

– Arbetet beräknas pågå till våren 2020, men begränsas av vissa villkor under vintern. Det får till exempel inte muddras vid is, säger Ola Hjärtström, marknadschef för Norrköpings hamn.

Enligt domen har kommunen rätt att dumpa de rena muddringsmassorna i Bråviken, närmare bestämt vid ett område nordost om Esterön. Upp till 2,5 miljoner kubikmeter rester får dumpas.

– Men det är inte aktuellt. Det rör sig om en miljon kubikmeter som ska muddras vid Pampushamnen. Den del som är förorenad ska tippas på land. De rena muddringsmassorna dumpas i ett djuphål i vattnet, säger Hjärtström.

 

Boende vid Bråvikens stränder har på sociala medier reagerat på dumpningen. "Stan ger oss skiten!", "Fruktansvärt beslut! Förstör Bråviken för alla som bor i närområdet" och "Verkligen jättetråkigt!", är några av kommentarerna.

– Folk ska inte vara oroliga. Muddringsarbetet omfattas av ett omfattande kontrollprogram där bland annat länsstyrelsen ingår. Entreprenören följer kontrollprogrammet, säger Hjärtström.

I samband med en breddning för tio år sedan dumpades cirka tre miljoner kubikmeter muddermassor i samma område. Boende överklagade dumpningen, men Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2018 att inte pröva beslutet på nytt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa