Här bygger de nytt intill klassiska kyrkan

Arbetet vid Matteus kyrka pågår för fullt. Det som byggs är ett nytt församlingshem med samlingssal och kök.

Norrköpings kommun 20 september 2019 20:00

I våras drog byggjobbarna igång arbetet vid Matteus kyrka i Folkparken. Den nya tillbyggnaden, ritad av Fredriksson arkitektkontor i Norrköping, beräknas vara färdig i april 2020. 

– Det kommer att bli fint och känns helt rätt. Fasaden i rött tegel och betong knyter an till kyrkan, men den är samtidigt en modern 2020-talsbyggnad med stora glaspartier. Den underordnar sig den resliga kyrkan på ett bra sätt, säger Kerstin Holmberg, Svenska kyrkans fastighetschef i Norrköping.

Tillbyggnaden blir ett församlingshem med en samlingslokal för 100 personer, ett mindre sammanträdesrum och ett modernt tillagningskök som kan hyras ut för till exempel begravningskaffe.

– De här lokalerna ska möta dagens behov med möjligheter att samlas och med bra plats för till exempel barn- och ungdomsverksamhet, säger Kerstin Holmberg.

Nybyggnaden ansluts till Helgo Zettervalls 127 år gamla kyrkobyggnad med två glasgångar. Däremellan bildas en stängd innergård utan tak som kan användas som kafégård. Men man ska också placera ut en dopfunt på den skyddade platsen.

– Gården ger ett mervärde. Det kan bli en fin liten plats för till exempel dop om man tycker att kyrkan är för stor, säger Kerstin Holmberg.

Tidigare hade Matteus kyrka sitt församlingshem i Matteusgården, men den byggnaden såldes 2016. Bakgrunden var att man tyckte att den för stor (3 700 kvadratmeter) och att avståndet från kyrkan var för långt.

– Det var aldrig någon som följde med från kyrkan på kyrkkaffe. Vi fyllde inte upp den med egen verksamhet, utan hyrde ut lokaler till kommunen och föreningar. Det ledde till diskussioner om kyrkans kärnverksamhet. Ska vi agera hyresvärd åt andra? berättar Kerstin Holmberg.

Den nya tillbyggnaden mäter knappt 500 kvadratmeter och beräknas kosta 45 miljoner kronor. Under tiden som bygget pågår har kyrkan öppet som vanligt. Men man har också kvar Matteussalen i Karl Johansskolan tills bygget är inflyttningsklart.

Efter nybygget planeras en omfattande invändig renovering av själva kyrkan, eventuellt med start sommaren 2020. Men beslut kring detta tas först senare i höst. Bland annat vill man låta en konservator rengöra taket och ta fram originalmålningar i koret som målades över på 50-talet.

– Det är en kostnadsfråga och vi får se vilka bidrag vi kan få. Men Matteus kyrka är unik. Det är den bäst bevarade av alla Helgo Zettervalls kyrkor och har därför ett riksintresse, säger Kerstin Holmberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa