Fortsatt stängda dörrar för politikermöten

Fullmäktige klubbade genom att kommunstyrelsen inte öppnas för allmänheten.

Norrköpings kommun 1 oktober 2019 20:00

Ett av de ärenden som diskuterades vid måndagens kommunfullmäktige var Moderaternas motion om att öppna kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten och media.

– Då inte alla ärenden når kommunfullmäktige tycker vi att alla medborgare ska kunna ta del av argumenten som förs på kommunstyrelsens sammanträden. Vi vill ha mer öppenhet, sa Roger Åkesson (M) på kommunfullmäktige.

Moderaterna fick, till viss del, stöd av Miljöpartiet.

– Vi i Miljöpartiet tycker att det här är en demokratifråga och är för öppna möten, sa Mia Sköld, oppositionsråd för MP.

 

Kommunstyrelsens förslag var dock att avslå Moderaternas motion. Kommunalrådet Kikki Liljeblad (S) framförde flera argument för att fullmäktige skulle bifalla förslaget.

– Vi vill också att vi ska vara en öppen och transparent kommun. Men det finns ju redan idag många exempel på det. Vi har samråd, medborgarförslag, webbsända kommunfullmäktigen och en öppen budget-dag. Politikernas mejl- och telefonnummer finns dessutom tillgängliga på kommunens hemsida, sa Kikki Liljeblad.

– Jag tycker vi ska få ha kvar tillfällen att tänka högt, man ska få ändra sig. Man ska inte behöva vara rädd för att läsa sina citat i media, fortsatte Kikki Liljeblad.

 

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) köpte dock inte det argumentet.

– Man måste ju stå för de åsikter man fört fram, tyckte Sophia Jarl.

Kommunfullmäktige gick dock på Kvartettens linje om att kommunstyrelsens sammanträden även i fortsättningen ska hållas inom stängda dörrar och klubbade igenom förslaget om att avslå motionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

TV: Säkerhetschefen om smygfotograferingen: "Det handlar om att inhämta information"

TV: Säkerhetschefen om smygfotograferingen: "Det handlar om att inhämta information"

Toppolitikern om vår granskning: "Vi ska göra allt vi kan för att upptäcka fusk"

Toppolitikern om vår granskning: "Vi ska göra allt vi kan för att upptäcka fusk"

Förslaget: Vi borde köpa anläggningen • Han gillar idén – men sågar beräkningen: "Som att vifta med en tusenlapp och säga att man vill köpa ett hus"

Förslaget: Vi borde köpa anläggningen • Han gillar idén – men sågar beräkningen: "Som att vifta med en tusenlapp och säga att man vill köpa ett hus"

De ska bygga etapp 2 i Inre hamnen • Avtal med fyra olika bolag • "Dubbelt så stor som Etapp 1 när det gäller lägenheter"

De ska bygga etapp 2 i Inre hamnen • Avtal med fyra olika bolag • "Dubbelt så stor som Etapp 1 när det gäller lägenheter"

Planeringschefen om planen på jättetunnlarna: "I dagsläget känner jag ingen oro"

Planeringschefen om planen på jättetunnlarna: "I dagsläget känner jag ingen oro"
Visa fler