Förslaget kan ge fler trähus i Norrköping

Nu kan det bli aktuellt att bygga fler trähus i Norrköping. Förslaget kommer att tas upp i kommunfullmäktige i november.

Norrköpings kommun 13 oktober 2019 15:00

Nicklas Lundströms, V, vill man införa en specifik strategi för att fler flerfamiljshus ska byggas i trä, vilket han lämnat in en motion om.

– Det största skälet till det är klimatet. Byggsektorn och betongindustrin står i dag för väldigt stora utsläpp. När man bygger trähus bygger man in koldioxid som kommer att finnas i huset fram tills att det rivs, säger Nicklas Lundström, oppositionsråd, Vänsterpartiet. 

Men det betyder inte att partiet ser att alla hus behöver byggas i enbart trä.

– Det man pratar om är själva trästommarna. Fasaderna är en mindre del och kan, men behöver inte nödvändigtvis vara, i trä, säger Nicklas Lundström. 

Att en specifik strategi behövs för att bygga fler trähus tycker Nicklas Lundström är rimligt.

– Det behövs en strategi och det har visat sig fungera på andra platser i Sverige. Vi har mycket skog och det här är ett klokt val för svensk industri. Det kan leda till fler arbetstillfällen i kommunen, säger han. 

Förslaget kommer att tas upp i kommunfullmäktige i november och hittills har förslaget tagits emot positivt i samhällsplaneringsnämnden.

– Det finns en trend mot det som är hållbart och som har med natur och närodlat att göra. Vi har Holmen i kommunen och mycket skog. Vi har därför goda möjligheter att nu också kunna bygga höga hus i trä. En strategi visar dessutom på politisk vilja. Det sätter igång en rörelse och kan göra att det går fortare, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa