Föll ut genom fönstret på sjukhuset

Patienten ramlade ut från ett vädringsfönster på första våningen. Nu har händelsen anmälts av sjukvården.

Patienten ramlade ut från ett vädringsfönster på första våningen.

Patienten ramlade ut från ett vädringsfönster på första våningen.

Foto: MagnusAndersson

Norrköpings kommun2019-12-03 14:00

Enligt Region Östergötlands lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska patienten – som är i 60-årsåldern – antingen ha hoppat eller fallit från vädringsfönstret på våning ett. Händelsen inträffade på Vrinnevisjukhuset i Norrköping i mitten av oktober. Skadorna bedömdes som allvarliga med stöt- eller krosskada på levern, komplicerade frakturer på fotled och bäcken samt brott på revben och sidoutskott på kotor.

Björn Werner, chefläkare, berättar att en internutredning har genomförts och att en handlingsplan har upprättats.

– Det måste gå att öppna vädringsfönstren för att kunna vädra i rummen. Men första åtgärden i handlingsplanen blev att se till att fönstren inte går att öppna så pass mycket att en förvirrad människa kan råka ramla ut, förklarar han.

Fotledsfrakturen krävde operation. Mannens övriga skador bedöms i IVO-anmälan läka med tiden.

– Vi vet att mannen var förvirrad och att ingen var i närheten av honom när han föll. Av vilken anledning han ramlade ut vet vi dock inte. Ingen hade heller en tanke på att han skulle ta sig i närheten av fönstret, då han normalt sett hade stöd av gåbord. Olyckan kom verkligen oväntat, utvecklar Björn Werner.

Vårdskador, kroppslig eller psykisk, som kunde ha undvikits eller risk för en vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador som i det här aktuella fallet ska också anmälas till myndigheten IVO, enligt lex Maria.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!