"Fakta behövs för att övertyga skeptikerna"

Att strida och ställa krav är inte fel, menar Lars Stjernkvist (S), men de bästa argumenten för en utbyggnad av järnvägen är att visa på de effekter som Ostlänken faktiskt har fått i Norrköping.

Norrköpings kommun 8 november 2019 19:00

Kommunalrådet Lars Stjernkvist var en av dem som träffade Emma Berginger vid hennes besök.

– Vi hade ett väldigt bra samtal och det beror på att vi tycker väldigt lika. Sedan är det klart att vi tog chansen att berätta att, vid sidan av den nationella debatten, har vi en praktisk lokal debatt som handlar om kostnaderna.

Lars Stjernkvist tror mer på att kunna visa upp det goda exemplet än att agitera när det gäller att övertyga skeptikerna om nyttan av en fortsatt utbyggnad av stambanorna anpassad för höghastighetståg.

– Det bästa vi i Norrköping kan göra för att få igång det stora järnvägsbygget är att visa på vinsterna när man bygger ut. Det är inte i första hand visioner som övertygar människor om att det är bra med utbyggd järnväg. Det som övertygar är att se att förbättrade kommunikationer ger bättre miljö, en ekonomisk utveckling och bättre villkor för människor.

Vill du hellre visa det goda exemplet än kräva en fortsatt utbyggnad efter Linköping?

– Jag gör gärna både och. Men om jag som kommunstyrelseordförande säger att det här är jätteviktigt är jag inte säker på att det får så jättestor genomslagskraft. Men om en kommun kan visa med konkreta siffror att kommunikationer med utbyggd järnväg ger ekonomisk utveckling, ger intäkter i form av ökade markvärden och ökade investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma, det biter ännu mer. Det är fakta som behövs för att övertyga skeptikerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Nu ska hela rasket rivas – nu ska hela rasket bort • Inleds i vinter • Ska ge plats för Ostlänken

Nu ska hela rasket rivas – nu ska hela rasket bort • Inleds i vinter • Ska ge plats för Ostlänken

Insändare: Med Ostlänken frigörs kapacitet på järnvägsnätet

Med Ostlänken frigörs kapacitet på järnvägsnätet
Visa fler
Ämnen du kan följa