Fackombud orolig när kommunen tar över

Från och med nästa år ska kommunen ta över trafikledningen för spårverksamhet.
Från och med nästa år ska kommunen ta över trafikledningen för spårverksamhet.

Kommunen tar 2020 över trafikledningen av spårvägen från Transdev. Det lokala fackombudet är orolig över hur framtiden blir.

Norrköpings kommun 16 september 2019 06:00

Från och med 1 juni nästa år tar kommunen över trafikledningen för spårvägen i egen regi. Det har tekniska nämnden beslutat. Därmed förlorar Transdev, som i nuläget sköter trafikledningen, sitt uppdrag.

– Det är väldigt tråkigt. Vi har gjort det länge och vi har inte fått några signaler på att det inte fungerat. Det här innebär att Norrköping blir unika. Det finns ingenstans i Europa som man gör på det här sättet. Kommunen har haft full insyn i hur vi utför vårt uppdrag, säger Marie-Louise Arnell, som är affärschef hos Transdev. 

Hon tycker att det är synd att bolaget inte får fortsätta sköta trafikledningen. 

 

Calle Olsson jobbar deltid på trafikledningen hos Transdev. Han är också fackombud på den lokala Unionenklubben. Tidigare i år var han med och förhandlade kring den omorganisation som kommer krävas när kommunen tar över. Han berättar att stämningen är låg på arbetsplatsen. Han kan inte se att särskilt många erfarna trafikledare följer med till den nya organisationen.

– Det är mycket snack just nu. Det finns en allmänt negativ inställning. Som den presenteras kommer exempelvis kontakten med förarna bli sämre. Förarna kommer också få ytterligare en part att vända sig till i kommunikationen. Till Östgötatrafiken när det är trafikstörningar, till Transdev när det gäller personal och till kommunen när det gäller infrastruktur.

Du säger att du inte tror att trafikledare följer med till den nya organisationen. Varför?

– De skulle bli överflyttade till ett annat avtalsområde och det innebär provanställning i sex månader, säger Calle Olsson.

 

Han har läst siffrorna som presenteras kring bytet, hur mycket pengar som kommunen skulle spara. Enligt underlaget för beslutet skulle en upphandlad entreprenör ha kostnadsökningar med 50–60 procent på en åttaårsperiod. I egen regi skulle ökningen bli 30–40 procent. Calle Olsson är skeptisk till de beräkningarna och menar att de bygger på antaganden.

– Varför gör man inte en upphandling och ser vad man får in för bud? Man säger att orsaken är att konkurrensen är för liten för att man skulle få in ett bra bud vid upphandling. Jag tror att det kommer att bli dyrare för kommunen att driva det själva.

Vad bygger du det på?

– Redan nu finns det en organisation med kompetent personal. Nu ska man nyrekrytera för att starta upp från början. Det kommer bli rörigt och ny personal och organisation kostar väl pengar det också, säger Calle Olsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa