Facket slår larm om kränkningar

Fackförbundet ST slår nu larm om en enhet där medarbetare under lång tid kränkts och trakasserats av chefen.

Norrköpings kommun 15 september 2019 08:00

En rapport från Previa pekar också på mobbning och kränkande särbehandling på enheten.

– Jag har sällan varit med om en så sjuk situation och sällan varit med om en så urusel hantering av arbetsgivaren. Jag är orolig för de utsatta personernas liv och hälsa, säger Fredrik Bergman, fackförbundet ST inom Migrationsverket.  

Han berättar att ett trettiotal personer jobbar på enheten vid Migrationsverket i Norrköping.  

De senaste åren har Migrationsverkets budget minskat och antalet anställda har dragits ner.

– Den allvarliga situationen på enheten är ett symtom på det allmänna läget på Migrationsverket. Det är dålig styrning och dåligt ledarskap på många ställen. Den här chefen använder sig av ständiga utskällningar och sätter press på enskilda på ett sätt som inte är acceptabelt, säger han.  

Sedan december 2018 har två anmälningar om kränkande särbehandling och en anmälan om psykisk påfrestning upprättats på enheten och medarbetare där har begärt att bli omplacerade på grund av den dåliga arbetsmiljön.  

Fackförbundet ST påtalade i mars problemen för arbetsgivaren, men har upplevt en ovilja att ta i problemen med ledarskapet.  

– Vi ville ha en snabb lösning. Det här går inte att coacha bort, ändå gjorde arbetsgivaren en beställning om att Previa skulle göra en utredning om gruppdynamik och konflikter i grupper istället för att fokusera på ledarskapet som är problemet här, säger Fredrik Bergman.  

Vi har också tagit del av en färsk rapport från Previa där den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på enheten kartlagts. Rapporten ger en något splittrad bild av ledarskapet. Medan många beskriver enhetschefen som lyhörd och tillgänglig, finns det också ett tiotal intervjuade som ger en annan bild. De har berättat om grupperingar där vissa kolleger tycks stå närmare chefen, där chefen sägs använda information från dessa om andra medarbetare för att neka dem löneförhöjningar, ge utskällningar och neka till möjlighet att delta på utbildningar.  

Enligt rapporten uppfattas enhetschefen vara medveten om och sanktionera dessa personers påstådda övervakande av kollegorna. Rapportens slutsats är att ett tiotal personer ger uttryck för att mobbning och eventuellt kränkande särbehandling av både tidigare och nuvarande kolleger pågår. Previa rekommenderar Migrationsverket att göra en vidare utredning om detta och att snarast upprätta en handlingsplan om de arbetsmiljöproblem som kommit fram.  

Den utredning som pågår om enskilda ärenden beräknas vara färdig den 19 september.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Debatt: En exkluderande kyrka riskerar att ses som skadlig

En exkluderande kyrka riskerar att ses som skadlig

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"
Visa fler
Ämnen du kan följa