Det skedde efter larmen om barnen

Efter sommarlovet anmälde rektorerna att 24 grundskolebarn saknades i Norrköpings skolor. Socialtjänsten har nu haft kontakt med samtliga vårdnadshavare.

24 grundskolebarn saknades i Norrköpings skolor efter sommarlovet.

24 grundskolebarn saknades i Norrköpings skolor efter sommarlovet.

Foto: Berit Roald/NTB scanpix/TT

Norrköpings kommun2019-11-14 21:00

När socialtjänsten tar emot anmälningar om saknade barn försöker de först få tag på föräldrarna för att få en förklaring till varför eleven saknas.

– I de flesta fall handlar det om skäl där socialtjänsten inte behöver göra något, till exempel att man är på semester, att det har strulat med flyget eller att man har flyttat utomlands utan att ha anmält det till myndigheterna, säger Francisco Montero Carnot (S), socialnämndens ordförande.

Socialtjänsten gör en bedömning av uppgifterna. Om de verkar trovärdiga måste socialtjänsten avsluta ärendena, en förhandsbedömning måste enligt lag avslutas inom två veckor.

– Är föräldrarna trovärdiga i kontakten med oss måste vi stänga ärendena. Visar det sig senare att föräldrarna ljugit och att barnen inte är tillbaka i skolan får rektorerna anmäla igen, så får vi göra en ny bedömning.

Finns det inte en risk då att barn hamnar mellan stolarna?

– Om man följer rutinerna är det ingen risk, men det kan nog vara olika hur rutinerna följs på skolorna.

I vissa fall kan socialtjänsten behöva inleda en utredning. Det kan ske av många olika skäl, exempelvis där man misstänker att barn förts ut ur landet för tvångsgifte eller för att radikaliseras. Det kan också handla om vanskötsel på annat sätt eller om föräldrarna vid upprepade tillfällen inte respekterar skolplikten.

– Av de här 24 barnen kan vi inte svara på hur många fall som gått vidare till utredning, för att inte röja sekretessen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!