Det planerade bygget skjuts ett år framåt

Tidigast år 2022 börjar den två kilometer långa första etappen av gång- och cykelvägen till Marby utanför Norrköping att byggas.

Norrköpings kommun 8 november 2019 18:00

Trafikverket behöver utreda dragningen mer, inte minst med tanke på turerna kring den planerade utbyggnaden av Marby. Någon tanke på att bredda den smala och krokiga Djurövägen har Trafikverket inte, eftersom vägen ses som lågtrafikerad med färre än 2 000 fordon per dygn och hastigheten bedöms vara låg. Men en gång- och cykelväg ska byggas intill Djurövägen, liksom en pendlarparkering vid Dagsbergs Brink med plats för närmare 20 bilar och lika många cyklar. För att det ska bli säkrare att korsa Arkösundvägen ska en tunnel för gående och cyklande byggas.

Klart är att pendlarparkeringen ska ligga på den norra sidan om Arkösundsvägen.

– Det gäller att hitta en lösning på en plats där det känns naturligt att ställa ifrån sig cykeln eller bilen och byta till bussen, säger Anna Kero, projektledare vid Trafikverket.

 

Från början var det tänkt att både den första etappen av gång- och cykelvägen och pendlarparkeringen skulle byggas 2021.

– Men nu blir det tidigast under 2022, vi har fått göra ett omtag efter det att de första planerna var ute på samråd, säger Anna Kero.

Från början ville Trafikverket lägga den första etappen av gång- och cykelvägen på den östra sidan om Djurövägen.

– Nu undersöker vi även den västra sidan. Fördelen med att dra vägen på den västra sidan skulle vara att det bor fler människor på den sidan och att vi skulle inkräkta något mindre på tomtmark jämfört med på den östra sidan. Men något beslut är inte fattat.

Ännu längre fram i tiden planeras för en fortsatt gång- och cykelväg till Djurön.

– Där pågår faktainsamling och nyligen gjordes arkeologiska utredningar på båda sidor av vägen. Inget som inte redan är känt hittades.

 

Inom kommunen pågår arbeten med att hitta fler platser där vikbolänningar kan ställa bilen för att i stället ta bussen eller cykeln vidare.

– Väg 209 är en av infartslederna till Norrköping och den enda som i dagsläget saknar en pendlarparkering med närhet till innerstaden, förklarar My Wantell, trafikplanerare i kommunen.

Kommunen för diskussioner med fastighetsägare i närheten av väg 209 om att pendlare ska kunna använda deras parkeringar. 

– För att vara en bra pendlarparkering behöver det finnas möjlighet att ta sig vidare med kollektivtrafik eller cykel, så vi jobbar även på att ta fram förslag på var vi kan placera ut cykelboxar, sådana som vi redan har vid Himmelstalunds pendlarparkering. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa