De vill locka elever med sommarjobb

Allt färre elever lockas av industritekniska utbildningar. Nu gör Bråvallagymnasiet gemensam sak med flera lokala företag.

Norrköpings kommun 22 november 2019 13:30

– Vi undertecknar en avsiktsförklaring, som blir startskottet för en gemensam kraftsamling i ett försök att höja attraktionskraften för industritekniska program, säger Lejla Gros, projektledare på Bråvallagymnasiet.

 

Bland företagen är det främst de fyra pappersbruken Holmen Paper, Billerud Korsnäs, Fitesa och Fiskeby Board som stöttar. Hos dem är efterfrågan på utbildad arbetskraft stor.

Lejla Gros lyfter fram hur beroende länet är av industrin. Bara i Norrköping arbetar exempelvis 5 400 personer inom tillverkningsindustrin. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att sommarjobb erbjuds alla elever mellan årskurs två och tre.

– Det blir en win-win situation.

 

Utvecklingen för Bråvallagymnasiet är ändå ganska positiv. I årskurs 3 är det bara nio elever på industritekniska programmet, men i årskurs 1 är det 28 stycken.

– Det går åt rätt håll, men det gäller att hela tiden vara på tårna.

Lejla Gros tror att många unga har en bild av industrijobb som tunga och smutsiga.

– Vi måste nog bli bättre på att visa att det har skett en förändring och att det handlar om kvalificerade utbildningar med avancerade karriärmöjligheter.

De ser också gärna att fler tjejer söker utbildningen. I dagsläget är det enbart två tjejer som läser industritekniskt program.

Hur ska ni locka fler tjejer?

– Genom att bjuda in alla åttor på byggmässa tre år i rad har vi ökat antalet tjejer på byggprogrammet till 20 procent. Jag tänker mig något liknande här. Det blir väldigt konkret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa