De måste miljardspara på järnvägen

Färre spår vid den nya stationen i Norrköping, kortare tunnel söderut och en alternativ dragning av järnvägen genom Kolmården är åtgärder Trafikverket prövar för att minska kostnaden för Ostlänken.

Norrköpings kommun 20 november 2019 06:00

Trafikverket måste minska kostnaderna för den 16 mil långa nya järnvägen som ska byggas från Järna till Linköping och beräknas vara klar om knappt 20 år. Budgeten för projektet är satt till 54 miljarder kronor, men när alla önskemål om dragningar, tunnlar och stationer var sammanställda landade de verkliga kostnaderna på 64 miljarder. Staten gav då Trafikverket uppdraget att, i samråd med kommunerna längs sträckan, anpassa projektet till budgeten och spara in tio miljarder. Vid årsskiftet ska Trafikverket presentera en kalkyl för regeringen.

– I dagsläget vet vi inte riktigt hur mycket vi kan spara, säger Axel Werner, projektledare för den del av Ostlänken som ska dras genom Norrköpings kommun.

– Vi utreder om tunneln söderut ur Norrköping kan kortas och om alternativet med en lång tunnel genom Kolmården kan ersättas av det ursprungliga förslaget med flera korta tunnlar.

En annan tänkbar besparing är att minska antalet spår för Ostlänken vid Norrköpings central, från fyra till två. Det utreds även att låta Ostlänken följa södra stambanans nuvarande sträckning. 

– Men då uppfylls inte våra hastighetskrav och vi får göra avkall på både kapacitet och hastighet, säger Axel Werner.

 

Norrköpings kommun vill att Ostlänken ska gå på en bro över Butängen fram till stationen för att därifrån fortsätta söderut. Men Trafikverket utgår i sin kalkyl från ett markförlagt alternativ för järnvägen.

– Vi ser ingen skillnad i kostnader om man bygger upphöjt eller markförlagt om de ska vara likvärdiga för resenärerna. Det handlar om vem, Trafikverket eller kommunen, som betalar för vilka delar, säger Josef Erixon.

Måndagen den 25 november presenterar Trafikverket den mer exakta planerade dragningen av Ostlänken på sträckan från Stavsjö till Loddby. Fram till den sjunde januari nästa år hålls samråd, där vem som vill kan komma med synpunkter på planerna.

– Under samrådstiden ska det hållas flera öppet hus. De som är särskilt berörda, det vill säga markägarna, får ett brev med inbjudan till informationen, säger Axel Werner.

I väntan på att finansieringen av Ostlänken är löst har den ordinarie planeringen av sträckan Loddby–Klinga pausats medan planerna för etappen mellan Klinga–Bäckeby ska presenteras i vår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa