De hyllas för hur arbetsmiljön lyftes

På mottagningen för ekonomiskt bistånd slutade många och sjukfrånvaron var hög. Då bestämde man sig för ett nytt sätt att arbeta.

Norrköpings kommun 16 oktober 2019 08:00

Genom ledordet "tillsammans" fokuserade man mer på samarbete och hjälpsamhet och det har gett en tryggare arbetsplats. Det i sin tur har lett till att färre sagt upp sig och korttidsfrånvaron har minskat. På köpet har invånarna fått snabbare service.

I förra veckan fick enheten Norrköpings kommuns arbetsmiljöpris i form av diplom och en check på 25 000 kronor för sitt arbetsmiljöarbete.

– Det fanns ingen gruppsammanhållning, medarbetarna kände sig övergivna, det fanns ingen värme i gruppen och det saknades strategier för arbetet, säger Taimur Qadery.

 

För två och ett halvt år blev han chef för de 22 socialsekreterarna på mottagningen för ekonomiskt bistånd.  Det är hans första chefsjobb, innan dess har han arbetat inom kommunen som socialsekreterare.

Gunilla Lemon som jobbat med ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun i 29 år säger att hon aldrig har varit med om att ha det så bra.

– Nu är det tydliga förväntningar på vad vi ska göra och generöst genom att vi jobbar tillsammans i gruppen, säger hon.

Taimur Qadery började med att tillsammans med gruppen prata igenom hur de ville arbeta tillsammans.

– Vi började med att beskriva vad vi såg, därefter vad vi ville göra och slutligen hur vi ska nå dit, berättar han.

 

Det arbetet mynnade ut i aktiviteter i de prioriterade områdena samarbete, arbetsfördelning och arbetsorganisation. Enheten skapade struktur med syftet att skapa en god arbetsbelastning, så att alla ska må bra och uppleva arbetssituationen som hanterbar.

Gruppen utsåg en trivselgrupp för att skapa arbetsglädje och stärka gruppsammanhållningen genom att bland annat ta initiativ till afterwork-träffar, fredagsfika och samarbetsövningar i samband med planeringsdagar.

På veckomöten avsattes tid för att prata om vad som gjorts bra under veckan. 

– Det kan vara allt från vad jag själv tycker är bra till vad vi gjort som grupp eller feedback vi fått utifrån, säger Slobodanka Ceric.

 

Det gör det också lättare att ta hjälp av varandra och få en tydligare samsyn i bedömningarna av de ansökningar om ekonomisk hjälp de handlägger.

Flera olika faktorer som bidrar till en arbetsplats med samhörighet och gemenskap.

Eller som hela motiveringen till kommunens arbetsmiljöpris för 2019 avslutas:

"Enheten har blivit en arbetsplats där var och en tar ansvar för helheten och tillsammans når resultat".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa