De får Ostlänken som närmsta granne

Det lilla samhället Loddby påverkas av den planerade dragningen av Ostlänken. Mellan stambanan och husen ska ett dubbelspår klämmas in.

Roger Newman står utanför sitt hus i Loddby. Han är orolig över hur Ostlänken kommer att påverka bostadsområdet.

Roger Newman står utanför sitt hus i Loddby. Han är orolig över hur Ostlänken kommer att påverka bostadsområdet.

Foto: Annika Flood

Norrköpings kommun2019-12-06 06:00

Roger Newman har bott i Loddby sedan 2003 med sin familj. Han bor i en av de gamla arbetarbostäderna som uppfördes i början av förra sekelskiftet och trivs bra i området.

– Det kanske inte syns så här års, men Loddby är faktiskt riktigt mysigt. Vi har ju fotbollsplanen här och härliga grönområden, säger Roger Newman när vi tar en promenad i området.

Hur stor påverkan Ostlänken kommer att få i Loddby är svårt att svara på. Ovissheten gnager.

– Det är jätte, jättejobbigt och påverkar hela byn. Det är en stor oro och en uppgivenhet, för att vi känner att vi inte kan påverka. Vi får komma med synpunkter men vi får inget gehör, säger Roger Newman.

En bostadsrättsförening håller till i två flerfamiljshus, byggda i slutet av 80-talet. De ligger så nära Ostlänkens planerade korridor genom samhället att det är möjligt att de kommer att behöva rivas.

– Enligt de ritningar vi har sett ska husen och vägen framför kunna vara kvar, men man vet ju inte hur de kommer att påverkas av bullret. Om de rivs blir huset jag bor i närmast Ostlänken, säger Roger Newman.

De boende i Loddby är vana vid trafikbuller, både från E4 och från tågen. Stambanan går ett litet stenkast från bostadsområdet och under tiden vi är utomhus passerar flera, både längre och kortare, tåg. Ostlänken kommer att ligga innanför stambanan, ännu närmare bostadshusen.

– Vi har ju valt att bosätta oss här och man vänjer sig någorlunda vid tågen. Undantaget är när det kommer godståg, då får man göra en paus om man står utomhus och pratar med någon.

Stambanan följer ena långsidan på fotbollsplanen Loddby IP, ett staket och en rad med träd skiljer planen från spåren. Om Ostlänken blir av kommer de planerade dubbelspåren för snabbtågen att byggas rakt över fotbollsplanen. Mellan Ostlänken och bostadsområdet har Trafikverket lovat att sätta upp ett bullerplank.

– Vi har förstått att snabbtågen kommer att ha ett annat ljud än de andra tågen. Trafikverket har förklarat att det kommer att susa högt från kontakten med ledningarna. Det finns också en risk för att vi kommer att drabbas av vibrationer från tågen.

Vill du bo kvar om Ostlänken kommer att byggas här?

– Vi trivs här men jag funderar ju på om det vore bättre om vi köptes ut. Det beror på hur stora störningar det blir från tågen, det är ju inte heller så kul att sitta på sin uteplats och stirra in i ett plank, säger Roger Newman.

Mellan stambanan och de röda husen ska Ostlänkens två dubbelspår få plats.
Mellan stambanan och de röda husen ska Ostlänkens två dubbelspår få plats.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!