De berättar om hur chefen kränkte medarbetare

Ida, som arbetar på Migrationsverket i Norrköping, sökte hjälp efter att ha utsatts för sexuella trakasserier. Men enligt henne blev hon då utskälld och kränkt.

Norrköpings kommun 15 september 2019 08:00

Ida berättar att hon blev utsatt för sexuella trakasserier av en vakt.

– Vakten kommenterade hur jag såg ut, att han kände ett starkt begär av mig och skulle vilja kasta sig på mig. Han sade också att han gick igång när han såg att jag fick i problem med sökande. Det var obehagligt.

Efter ett tag eskalerade "uppvaktningen" när han började ta tag i hennes händer, fingrade i hennes hår och närmade sig henne bakifrån och drog med handen längs hennes rygg.  

I det läget sökte Ida hjälp hos arbetsmiljöombudet.  

– Men hen fnittrade bort det och jag blev tvungen att vända mig till min chef, vilket jag drog mig för eftersom hon vid flera tillfällen kallat in mig för så kallade avstämningar där hon skällde ut mig. Jag fick höra att jag var introvert och mystisk och att många retade sig på det, och att jag skulle tjäna på att förändra min personlighet.

När hon till slut ändå gick till chefen konstaterade hon dock att vaktens beteende inte kunde betraktas som sexuella trakasserier om inte Ida hade markerat det tydligt, vilket hon ansåg att hon hade gjort. Det var därför hon sökte hjälp.  

Redan dagen efter att hon talat med chefen inträffade en incident då vakten betedde sig olämpligt, vilket ledde till att två säkerhetshandläggare blev inkopplade.  

– När jag berättade vad som hänt mig tog de direkt beslutet att vakten skulle sluta. Jag tyckte det var jätteskönt.  

Dagen efter blev Ida inkallad till chefen, som var upprörd.  

– Hon skällde ut mig och menade att jag gått bakom hennes rygg när jag talade med säkerhetshandläggarna. Hon menade att det skulle kunna få förödande konsekvenser för henne som chef.  

Efteråt har Ida fått veta att chefen sagt till de inblandade att "det var Idas eget fel, eftersom hon flörtat med vakten".  

Någon polisanmälan mot vakten gjordes inte heller och Ida fick inte heller något stöd.  

– Det kom tyvärr aldrig upp och jag kände sådan lättnad över att allt kom fram. Jag såg framför mig att jag skulle få hjälp, men nej. Jag har inte fått någon hjälp, bara blivit utskälld.  

Flera av Idas kolleger berättar att de också upplevt hur chefen kränkt medarbetare.  

En av dem – Maria – berättar att hon bland annat blivit anklagad för illojalitet, för att ha fuskat med tidsrapporter och sprida dålig stämning. Anklagelserna blev till sist så många att hon bröt ihop och gick till Previa, där det konstaterades att hon hade panikångest, svår stress och högt blodtryck. Hon blev sjukskriven direkt.  

Ida går fortfarande hos läkare och en psykolog för att bearbeta sin utmattningsdepression och panikångest.

Även medarbetare som inte själva blivit utsatta har reagerat på hur kolleger behandlats. En av dem är Sofia. Till henne vände sig flera av de som mådde dåligt.  

– Jag har arbetat statligt hela mitt liv. Jag har varit stolt över mitt jobb och tycker att det är självklart att behandla människor med respekt. Om någon blivit illa behandlad måste man stå upp för den personen. Den här chefen har inte bara skadat vårt arbetsliv, utan har skapat ärr i vår självkänsla och vår tro på oss själva, säger Sofia, som några av de utsatta gått till för att prata istället för att gå till arbetsmiljöombudet. Orsaken var att de inte tyckte arbetsmiljöombudet bemötte dem på ett seriöst sätt.

Fotnot: Sofia, Ida och Maria heter egentligen något annat. 

Fakta/Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap. Huvudkontoret ligger i Norrköping, där finns verksledning, en myndighetsstab och åtta avdelningar som ger stöd till kärnverksamheten. 

Enligt årsredovisningen 2018 minskade personalstyrkan 2018 väsentligt. Vid årets slut fanns 6607 anställda jämfört med 8091 i början av året. 

Källor: Migrationsverket.se och Migrationsverkets årsredovisning för 2018. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa