Därför tar kommunen över uppdraget

Karin Jonsson (C) är ordförande i tekniska nämnden.
Karin Jonsson (C) är ordförande i tekniska nämnden.

Karin Jonsson (C) menar att kommunen kan tjäna på att ta över driften av trafikledningen.

Norrköpings kommun 16 september 2019 06:00

Hon är ordförande i tekniska nämnden, som tagit beslutet att ta över trafikledningen av spårvägen. 

Hon motiverar det med att konkurrensen på marknaden är liten. Det skulle riskera att göra en upphandling dyr.

– Trafikledning inom spårväg är en smal bransch. Risken är uppenbar att anbud endast kan komma från något enstaka företag och priset riskerar att skjuta i höjden. Fördelen är att vi säkrar att en ny trafikledning finns på plats i tid och att vi inte riskerar att hamna i ett för högt kostnadsläge i en dåligt fungerade marknad. Vi hade riskerat att stå utan trafikledning om en upphandling hade överklagats och försenats.

Vad säger du om fackombudets oro för att ni kommer ha svårt att sköta det?

– Jag förutsätter att vi är förberedda på bästa sätt för att ta över driften.

Har Transdev skött sitt uppdrag?

– Ja, vi har inga anmärkningar på dem vare sig driftmässigt eller ekonomiskt. Det finns inga ideologiska bakgrunder till beslutet, utan vi har tittat strikt på frågan utifrån vad som är bäst för att trafiken ska fungera.

 

Olof Carlsson är chef för drift och underhåll i Norrköpings kommun. Han vet hur man jobbar inför att kommunen tar över.

– Vi har redan en person på plats som jobbar med förberedelserna. Det här är en väldigt reglerad bransch som kräver tillstånd och förberedelser.

 

Han har ingen mer detaljerad kommentar om rekryteringen och om det skulle bli lätt eller svårt att få med sig trafikledare.

– Man kan förstås hoppas. Men det vet vi inte. Transdev kanske använder personalen i sin organisation.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa