Därför är målningen dålig på vissa vägar

Varje år målas gator för mellan 1,2-1,3 miljoner kronor per år i Norrköping.
Varje år målas gator för mellan 1,2-1,3 miljoner kronor per år i Norrköping.

På vissa platser fattas målade linjer på gator i stan. Detta inventeras löpande och sedan görs en prioritering.

Norrköpings kommun 15 september 2019 10:00

En läsare kontaktade Norrköpings kommun och påtalade brister vad gäller linjemålningen på Lindövägen mellan Söderleden och Röda stugans gata. Till svar fick han att man från kommunen kände till problemet med brister i målning på vissa platser. 

 

Vi kontaktade kommunen för att få en lägesbild över hur det är ställt med linjemålningen i stan.

– Rent generellt fungerar det så att våra driftsentreprenörer regelbundet inventerar linjemålning inom kommunen, säger Christian Dahlskog som är enhetschef för Gata och Trafik vid Norrköpings kommun. 

– De lämnar sedan in listor på vilka platser de vill utföra målning på. Vi avsätter ganska mycket pengar i år, cirka 1,2–1,3 miljoner kronor.

 

Utifrån den lista som driftsentreprenörerna lämnar in görs sedan en prioritering.

– Vi försöker att måla de linjer som är trafiksäkerhetshöjande i första hand. Det som då kan få stå tillbaka ibland är till exempel längsgående markeringar som inte anses trafikfarliga och vissa parkeringsrutor.

– Hajtänder, stopplinjer och övergångsställen kan man säga är saker som är högt prioriterade utifrån trafiksäkerhet.

 

Ännu finns det pengar kvar till årets målningar. Arbetet pågår för fullt nu.

– Jag tänker mig att vi kommer att utföra målningar för ungefär samma belopp även under nästa år, om inget drastiskt händer.

Får ni in många klagomål från Norrköpingsborna gällande vägmålning?

– Nej, det skulle jag nog säga att vi inte får. I alla fall har det inte nått upp till mig, säger Christian Dahlskog

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa