Då avgörs framtiden för flygplatsen

Lägga ner eller vara kvar - i vår väntas beslut om hur det blir med Norrköpings flygplats.

Norrköpings kommun 29 november 2019 11:40

Efter det att Münchenflyget lades ner på grund av konkurs i februari i år så har framtiden för Norrköpings flygplats varit en het fråga. Från kommunens sida har man hänvisat till de utredningar som gjorts. Utredningar som ska ligga till underlag för att kunna fatta beslut.

Torsdagen den 28 november presenterades slutsatserna från de olika utredningarna för kommunens moderbolag Rådhus AB. En större utredning visade på olika alternativ för flygplatsens framtida verksamhet, samt en eventuell markanvändning av området för stadens expansion och utveckling österut. 

Utredningarna beskrev även bland annat vad ett ökat samarbete mellan Norrköpings och Linköpings flygplatser skulle kunna medföra. En tredje utredning belyser flygplatsens samhällsekonomiska effekt.

Trots att utredningarna nu är klara så dröjer det innan ett beslut fattas kring flygplatsen. 

– Vi har fått ett bra underlag och nu ser jag fram emot den fortsatta diskussionen. Frågan är viktig och därför måste den få ta en viss tid. Vi räknar med beslut först i mars, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Texten kommer att uppdateras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa