Beskedet: De säger ja till jätteprojektet

Mark- och miljödomstolen i Växjö sa ja. Nu kan bygget av kanaler och kaj i Inre hamnen starta.

Norrköpings kommun 26 november 2019 18:45

I början av veckan kom beskedet. Norrköpings kommun har fått tillstånd att påbörja vattenarbetena vid Motala ström. Tillståndet är en milstolpe för projektet och omfattar kaj, kanaler, bryggor, nya hus i vattnet. Det reglerar buller och utsläppsnivåer.

– Lite orolig är man ju alltid som projektledare. Jag har ändå haft en bra känsla. Det är ett stort och bra arbete som gjorts av många, säger projektledaren Fredrik Wallin.

Att få vattendomen var nödvändigt för de arbeten som ska göras i och vid Motala ström. Nu blir det fart på projektering och upphandling. Det ska ritas i detalj och upphandlas. Detaljplanen är klar sedan ett och ett halvt år.

– Den gamla kajen är uttjänt och den nya byggs utanför, säger Fredrik Wallin.

Det innebär att Strömmen blir några meter smalare på en sträcka av 650 meter.

– Man har gjort beräkningar och sett att det ska påverka flöde och grumlighet väldigt lite.

För att göra kanalerna måste grundvattennivån sänkas tillfälligt i området. En gång- och cykelbro ingår också i tillståndet. Den ska vara på plats år 2022.

Räknar du med att beslutet kommer att överklagas?

– Nej, jag har ingen anledning att tro det. Vi har haft samråd och möten med parter som skulle kunna påverkas. Vad jag kan se har vi ingen fråga som inte är löst.

Vad händer närmast?

– Vi ska ta fram ett kontrollprogram för mätningar vid de arbeten som ska göras, så att vi kan redovisa att vi håller vissa halter av olika ämnen i utsläppen i Strömmen. Så länsstyrelsen kan ha kontroll på de olika arbeten vi gör. Det behöver vi ta tag i omgående, så vi har dem till våren.

I april ska kajproduktionen dra igång. Redan nu pågår den omfattande saneringen av gasverkstomten och nya gator håller på att byggas. Gasverkssaneringen kommer att pågå hela nästa år.

– Det händer redan mycket. Det är många som jobbar där.

Projektet ska ge 3000 nya bostäder. Den första etappens 900 bostäder beräknas vara klara för inflyttning i början av 2023.

– Byggföretagen har bedömt byggtakten till 300 bostäder per år. Om man börjar bygga 2020 ska det vara klart runt 2030.

Kan kommunens knackiga ekonomi påverka byggprojektet?

– Jag kan inte se det i min horisont. Det är stora investeringar man gör, som alltid måste ställas mot andra angelägna behov i en kommun. Där hänvisar jag till politikerna. På ett par års sikt finns de pengar vi behöver. Därefter vet man inte hur världen ser ut. Det har jag den största respekt för.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa