30 000 kan bo här – om flygplatsen läggs ned

Nya boenden för 30 000 invånare - så kan det bli om flygplatsen läggs ner. "Vad var det vi sa", säger Nicklas Lundström (V).

Nicklas Lundström (V) var glad över resultatet av utredningen kring flygplatsen.

Nicklas Lundström (V) var glad över resultatet av utredningen kring flygplatsen.

Foto: Michael Svensson, Carolina Nilsson, Hasse Holmberg

Norrköpings kommun2019-11-29 17:20

När de omfattande utredningarna av flygplatsens framtid presenterades för Rådhus AB:s styrelse under torsdagskvällen blev Vänsterpartiets Nicklas Lundström nöjd.

– Det finns inget i utredningarna som går emot vår ståndpunkt om att flygplatsen ska läggas ner, säger oppositionsrådet.

Det var framför allt utredningen gällande alternativ markanvändning för flygplatsområdet som gladde Lundström mest.

– Tidigare har vi fått höra att det är sankmark och att det inte går att använda marken till något annat. Det visade sig ju inte stämma, säger Lundström.

Enligt utredarna skulle en avveckling av flygplatsen öppna upp för stora möjligheter för en expansion av Norrköping österut.

– Man har räknat ut att det kan byggas nya boenden för 30 000 invånare. Det skulle ju verkligen underlätta för vårt bostadsbyggande. Med tanke på de svårigheter som finns med att hitta verksamhetsmark, exempelvis vid Klinga, så skulle det också bli lättare, säger Nicklas Lundström.

Ytan där flygplatsen ligger är tre gånger så stor som innerstaden innanför promenaderna och skulle förutom 30 000 nya boenden kunna inrymma kontorsytor på 400 000 kvadratmeter, samt ytterligare verksamhetsyta om cirka 160 hektar.

Om flygplatsen görs om till ett bostadsområde finns det planer på att använda landningsbanan som ett huvudstråk där spårvagnen kan gå. En grov uppskattning är att området kan generera intäkter på mellan 6–8 miljarder kronor i form av markförsäljning för verksamhetsmark, flerbostadshus, kontor och småhusområden.

Utredningen tittar även på hur marken kan användas om flygplatsen finns kvar i dess nuvarande form. Den visar att cirka 130 hektar finns kvar för planläggning. 

Ett annat alternativ är att flygplatsen står kvar, men att dess norra del tas i bruk för annan verksamhet. Här försvåras dock exploatering i form av bullerstörning från Kråkvilans motoranläggning.

– Vi har ju efterlyst djuplodande och seriösa utredningar. Nu har vi fått det och tittar vi på kostnadskalkylen och alternativ markanvändning är det ju lite som "vad var det vi sa?". Det här visar ju att vi har haft rätt. Det här är en kul dag, säger Nicklas Lundström.

Vad händer nu?

– Vi kommer i likhet med de övriga partierna gå igenom alla utredningar. Sedan kommer det att tas upp av Rådhus AB, vidare till kommunstyrelsen och så småningom till kommunfullmäktige. Det är viktigt att så många som möjligt kommer att få diskutera flygplatsens framtid, säger Nicklas Lundström.

Om Norrköpings flygplats läggs ner så kan det byggas nya boenden för 30 000 personer, visar en av utredningarna kring flygplatsen.
Om Norrköpings flygplats läggs ner så kan det byggas nya boenden för 30 000 personer, visar en av utredningarna kring flygplatsen.
Karta: Norrköpings flygplats
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!