Politikern vill ta bort medborgarförslagen

Kommunalrådet Karin Jonsson (C) tycker att kommunen borde slopa medborgarförslag eftersom hon anser att systemet kan bli ett slags skendemokrati.

23 februari 2019 07:00

– Vi avslår nog 90 procent av förslagen. Det är inte för att alla är dåliga, utan det kan vara för att vi inte har ekonomin, eller att vi inte har ansvaret för frågan eller för att det är mer komplicerat än förslagsställaren kan veta.

Tekniska nämnden, där hon är ordförande, är en nämnd som får många medborgarförslag till sig. Trafikfrågor är det vanliga området. Hon berättar att politikerna har bestämt att det inte ska göras alltför stora utredningar om medborgarförslag, men ibland krävs det i alla fall.

– För kontoret blir det en ganska stor kostnad.

De flesta förslagen avslås.

– Och så gott som alltid är vi i nämnden helt överens om det.

Alla nämnder har en bestämd budget att hålla sig till. Det gör att det kan vara svårt att säga ja till ett bra förslag om det kostar lite mera pengar, särskilt i början av året, tycker hon.

– Det blir lite märkligt.

Hon tar förslag till åtgärder för säkrare ridväg för ridföreningen NORF:s medlemmar som ett exempel. Det var några år sedan. Mot slutet av året hade nämnden lite pengar kvar och kunde säga ja till en del av det.

Då och då kommer medborgarförslag om belysning vid Å-backarna.

– Det tycker väl alla egentligen är rätt bra, men det är en jättestor kostnad.

Därför avslås förslagen.

Ett förslag om att betongsuggor, som används som trafikhinder, skulle utformas som spårvagnar bifölls av nämnden som tyckte att det var en trevlig idé.

– Men det visade sig sedan att det kostar en himla massa pengar så det har inte blivit av.

Förslag om nya cykelvägar utanför stan är också vanliga. Där är Trafikverket huvudman, inte kommunen. Numera kan kommunen vara med och finansiera, men att få in en cykelväg i länstransportplanen är en process som kan ta flera år.

Karin Jonssons personliga uppfattning är därför att kommunen borde sluta med medborgarförslag.

Som hon ser det har medborgarna, i allmänna val, utsett politikerna för att representera befolkningen. Partierna och politikerna ska ta in idéer och förslag från medborgarna och ta ställning till vad de vill gå vidare med.

– Vi har ju ansvar för helheten, säger hon.

Vad tror du medborgarna skulle tycka om möjligheten slopas?

– Vi är lättillgängliga. Man kan ringa och bestämma träff med ett kommunalråd. Och det finns partiorganisationer som fångar upp idéer.

En fördel ser hon dock med medborgarförslagen och den är att den som lämnat ett förslag ändå får ett beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa