Oppositionsrådet Mona Olsson (V) ser fördelar med förslaget:

– Det finns forskning som visar att hälsan blir bättre och att sjukskrivningarna går ner i samband med fysisk aktivitet, säger hon och hänvisar till en studie där Karolinska Institutet och psykologiska institutionen vid Stockholms universitet medverkat. De studerade en tandvårdsorganisation där deltagarna fick 2,5 timmar per vecka, vid två tillfällen, för fysisk aktivitet. Gruppen som utövade fysisk träning märkte av bättre effektivitet på jobbet och färre sjukskrivningar.

Men varför ska just hemtjänstens personal få denna möjlighet? De sitter ju inte stilla, utan rör på sig om dagarna.

Artikelbild

| Fysisk aktivitet ökar effektiviteten i arbetet, visar en studie från Stockholms universitet.

– Det har du rätt i! Men vilken motion är det? Vi tänker oss en mer strukturerad motion, där man går på gym eller tar promenader, säger Mona Olsson, som anser att just hemtjänstens personal är i störst behov av träning eftersom de har ett slitsamt och stressigt arbete. Men den här möjligheten kan komma att utökas till fler yrkesgrupper.

– Jag hoppas politikerna ser fördelarna med det här, säger hon och tror att förslaget vinnner gehör.

Hur mäter man effekten av förslaget?

– Man kan direkt mäta minskad sjukskrivning. Det är svårare att mäta om personalen blir gladare och piggare.

Kan man inte avskaffa rökpauserna också?

– Haha, jag tror det är att gå för långt...De pauserna får de när de springer mellan brukarna, säger Mona Olsson.