Enligt färska siffror från Hyresbostäder känner sig människor tryggare i de områden som pekats ut som "utsatta områden" av polisen. I Klockaretorpet sa 67,6 procent att de kände sig trygga i området. Det var en liten ökning jämfört med året innan då siffran var 66,5. I Ringdansen och Hageby var ökningen av trygghetskänslan ännu större enligt mätningen. I Ringdansen 71,8 procent 2017 och 74,6 procent 2018. I Hageby 70,9 procent 2017 och 75,7 procent 2018. 70 procent brukar beskrivas som normalt, enligt Hyresbostäder. Det här gäller alltså deras boende

Läs mer: Det drabbar utsatta områden

– Det är stor skillnad mot hur det var våren och sommaren 2016. Då togs vi på sängen och hade ingen handlingsplan. Bilbränder och social oro präglade området. Nu är det mycket lugnare här i Klockaretorpet och jag uppfattar det som att det blivit så överhuvudtaget. Jag skulle säga att vi i dag har ett bra system där vi fångar upp tendenser till oro. Samtidigt. Den som tror att det går att sitta still kommer att få problem. Vi måste hela tiden vara beredda på att saker kan hända som rubbar lugnet och tryggheten, säger Tomas Lindquist.

Artikelbild

| "Att se vilka kompetenser som finns framför att se vilka som inte finns är nyckeln", säger Tomas Lindquist.

Enligt Tomas Lindquist var utbrottet av oroligheterna i Klockaretorpet ett resultat av att samhället försökte ta tillbaka kontrollen över centrumet. Då reagerade ungdomarna med våldsamheter.

– Centrumet var en plats för kriminella aktiviteter. Målet är att samhället ska ta plats i vardagen i stadsdelen. Det ska inte hända igen att det blir oro. Då måste vi också jobba med alla. Föräldrar och ungdomarna. Men skulle man jobba med en sak så är det att se till att de vuxna har ett jobb att gå till. Då får vi områden som blir tryggare och lugnare. Då kommer respekten för samhället, säger han.

En del påstår att det är den goda konjunkturen som skapat lugn i de utpekade områdena. Om det är så. Vad behöver samhället göra för att förbereda sig för lågkonjunkturen?

– Alla vet att det kommer en lågkonjunktur förr eller senare. Den som är ny på arbetsmarknaden riskerar då att bli den som först åker ut. Det här drabbar ofta utsatta områden hårdast. Jag tror att ett sätt att möta en kommande kris är genom att se vilka resurser som finns. Och inte vilka som inte finns. Det gäller att ta tillvara på den kompetens som varje bostadsområde har. Då får vi starkare områden, säger Tomas Lindquist.