Vem ska ta hand om Zahra?

Migrationsverket ska garantera ett ordnat mottagande i Afghanistan redan innan de fattar ett utvisningsbeslut. Men trots det har myndigheten inte tagit reda på om någon kan ta emot Zahra. Det framgår av deras egna svar på våra frågor.

16 juni 2018 07:59

Efter att ha tagit del av en fullmakt från Zahras Rafeeis gode man, som tillåter Migrationsverket att uttala sig kring hennes fall, väljer myndigheten att svara på våra frågor via mejl från presstjänsten.

De inleder med att betona att de "förstår om beslutet är tungt för Zahra. Hon har med hjälp av sitt ombud överklagat det och kommer att få en prövning av migrationsdomstolen".

På frågan om varför beslutet inte nämner Zahras uppgifter om att hon blev slagen i Afghanistan – av den man som blev familjens nya överhuvud när Zahras pappa försvann – svarar presstjänsten enbart att Migrationsverket inte pekar ut vilken "specifik person" som ska ta hand om den 12-åriga flickan efter en utvisning.

Vidare skriver de att det praktiska arbetet med ett återvändande sätts igång först efter att beslutet vunnit laga kraft. "Då blir det en dialog kring vem ur släkten det blir. Ifall man vid detta skede ser att det inte går att genomföra en återförening och säkerställa att flickan tas emot så kommer hon att beviljas ett uppehållstillstånd."

Detta ser dock ut att gå emot Migrationsverkets egna riktlinjer. I ett rättsligt ställningstagande som gäller utvisning av ensamkommande barn, anges att det är Migrationsverket som har ansvar för att utreda och "försäkra sig" om att det finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Detta ska göras redan under grundprövningen, innan Migrationsverket fattar ett eventuellt beslut om utvisning.

När vi ställer en följdfråga på det ger presstjänsten inget svar på hur de försäkrat sig om ett Zahra får ett ordnat mottagande, utan skriver istället att Migrationsverket ”gjort bedömningen att Zahra kommer från en stor släkt och att det finns förutsättningar för att i framtiden se till att det finns ett ordnat mottagande”. De menar också att Migrationsverket ska ”invänta att det finns ett lagakraftvunnet beslut om utvisning innan vi gör vidare efterforskningar.”

I utvisningsbeslutet står det också att familjen som Zahra bor hos, såväl som hennes mamma i Iran, har kontakt med Zahras släktingar i Afghanistan. Men detta stämmer inte, enligt såväl familjehemsföräldrarna som Zahras gode man. De har heller inte uppgett något sådant under intervjuerna med asylhandläggaren. På frågan om hur Migrationsverket då kan påstå detta, svarar presstjänsten att det grundar sig i "en rimlighetsbedömning".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Max Lindahl

Ämnen du kan följa