En dryg månad innan valet drog Moderaterna i Östergötland igång sitt valkampanjande på allvar. Under besöket på Räddningstjänsten presenterade politikerna sitt valmaterial och diskuterade räddningstjänst och civilberedskap. Vid samtalet med Räddningstjänsten och den efterföljande pressträffen medverkade riksdagsledamötena Andreas Norlén och Betty Malmberg samt riksdagskandidaterna John Weinerhall, Joanna Sjölander, Johan Widegren och Ralf Holmér. Samtliga toppnamn vill se en höjd krisberedskap och tydligare lagar och regler för framtida krissituationer.

– Sommarens stora samtalsämne har varit torkan och skogsbräderna, och vad som behövs framåt för att Östergötland och Sverige ska bli mer rustade för liknande situationer. Besöket på Räddningstjänsten blir ett avstamp i valrörelsen och man kan säga att det här är första dagen som vi använder vårt kampanjmaterial gemensamt, säger Andreas Norlén.

Östgötamoderaterna visade upp sina foldrar inför valrörelsen, men pressträffens fokus låg på övergripande frågor om försvar och krisberedskap. För vecka sedan presenterade Alliansen ett tiopunktsprogram med förslag på förbättringar av civilberedskapen i Sverige. Ett av förslagen handlar om tydligare regler i krislägen.

Artikelbild

| Riksdagslistan från vänster: Betty Malmberg, Ralf Holmér, Joanna Sjölander, Andreas Norlén, Johan Widegren och Johan Weinerhall.

– Försvarsmakten behöver tydligare regler. I dag får Försvarsmakten hjälpa till. Vi tycker att Försvarsmakten ska hjälpa till och vara på plats när en nationell kris inträffar. Vi vill även att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta en formell ledande roll. I dagsläget är svensk räddningstjänst för fragmenterad för att kunna hantera riktigt allvarliga situationer, fortsätter Andreas Norlén.

Politikerna betonade även vikten av civil beredskap och frivilligt engagemang.

– Vi vill få fler att engagera sig i Hemvärnet som har spelat en viktig roll under skogsbränderna och oljeutsläppet efter grundstötningen. Under samtalet med Räddningstjänsten pratade vi mycket om beredskap och samverkan och fick en positiv bild av Räddningstjänsten Östra Götaland. I jämförelse med andra angränsande kommuner ligger vår region i framkant, säger Joanna Sjölander.