Med start på onsdagen inleddes en konferens med Unescos svenska, kreativa städer. Medverkande på konferensen i Norrköping är Svenska Unescorådet, Östersunds kommun och region Jämtland/Härjedalen samt Creative City of Gastronomy.

– Det blir ett tillfälle att visa upp Norrköpings kulturliv med fokus på musik och gastronomi – två framgångsområden för vår kommun med många utövare och näringsidkare som håller mycket hög kvalitet. Förutom glädjen och stoltheten i denna rundvandring i Norrköpings kulturpark, hoppas jag att konferensen ska mynna ut i konkreta resultat som gynnar musikstaden Norrköping och kommunen i stort, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i den politiska styrgruppen för Musikhuvudstaden, i ett pressmeddelande.

Tvådagarskonferensen är tänkt att gå i musikens och gastronomins tecken.

– Utbytet mellan musikstäderna inom UNESCO Creative Cities är ovärderligt. Inom det globala nätverket finns kontakter som ger konkreta möjligheter till utbyten för att utvecklas som musikstad. Musikparken och the Creative Commission i Mannheim är en bra förebild i arbetet att förverkliga en inkubator för kreativa producenter i Norrköping, säger Sandra Wall, som är nätverkskoordinator och projektledare för Musikhuvudstaden, i pressmeddelandet.

Vid sidan av den övriga verksamheten så uppger Musikhuvudstadens företrädare att man även "fortsätter att utveckla integrationsarbetet med koppling till musik, främst genom arrangörsatsningen Kulturspåret i samarbete med Portalen och Flimmer, samt samarbetspartners som Norrköpings Symfoniorkester".