Parallellt med sin pågående namninsamlingen för en folkomröstning om bygget lyfte Sverigedemokraten Darko Mamkovic frågan i kommunstyrelsen förra veckan. Frågan som kommunstyrelsen ska ta ställning till blir om den ska uppmana kommunfullmäktige att ordna en folkomröstning om moskébygget.

– Jag tycker inte att det borde vara något stort problem att säga ja till det, säger Darko Mamkovic, men det verkar han vara ganska ensam i kommunstyrelsen om.

– Vi har varit positiva till att olika typer av trossamfund får möjlighet att uppföra kyrkobyggnader. Det vi ser nu är att det blir en diskussion om andra saker än vad bygglovsärendet hanterar, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M) och påpekar att det redan finns en detaljplan som ger Bosnisk Islamiska församlingen rätt att bygga.

Artikelbild

| Här vid Skarphagsleden planeras moskébygget.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar på liknande sätt och det gör också den styrande Kvartetten.

– Vi har det juridiska argumentet, men det jag personligen tycker är ännu viktigare är att vi har en frihet att tycka och tänka och tro på vad man själv vill, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).

När detaljplanen togs fram erbjöd kommunen, så som lagen kräver, människor möjlighet att granska förslaget och lämna synpunkter. Ett detaljplanebeslut kan överklagas, men när planen vunnit laga kraft är den ett juridiskt bindande dokument. Rent tekniskt kan kommunen riva upp en sådan plan, men det krävs mycket starka allmänna intressen för att det ska hålla lagligt om beslutet överklagas.

Detaljplanen som togs 2013 ger Bosniska Islamiska församlingen rätt att bygga en moské på den mark som församlingen äger. Nu återstår bygglovsärendet om hur den ska utformas.

Artikelbild

| Darko Mamkovic (SD) prövar olika sätt för att få en folkomröstning.

– Jag tycker att Sverigedemokraterna är fel ut som vill ha en folkomröstning i ett läge där det vore att lura människor eftersom den ändå inte kan leda till något, säger oppositionsrådet Mia Sköld (MP).

Inför beslutet 2013 överlämnade Sverigedemokraterna listor med 1 000 namnunderskrifter emot bygget och förklarade att partiet arbetade för att få till stånd en folkomröstning, men återkom sedan inte.

Artikelbild

| Sophia Jarl (M) konstaterar att detaljplanen tillåter bygget.

Varför gjorde ni inte det då?

– Det var innan jag kom till Norrköping så det kan jag inte svara på, säger Darko Mamkovic.

Är ni inte för sent ute nu när kommunen riskerar att hamna i en juridisk process?

– Det kan hända att det är på det sättet, men jag tycker att det skulle vara konstigt om en förening som säger att den vill stödja och främja kommunen skulle göra så.