Skolan bröt mot skollagen

Vuxenutbildaren Eductus bryter mot skollagen när eleverna inte genomför hela det nationella provet i svenska som andra språk och sätter glädjebetyg.

21 september 2017 18:00

Läraren Helena von Schantz, som tidigare arbetade vid Komvux i Norrköping, berättar hur lärarna där fått höra elever säga "Komvux måste börja ge lättare prov. Annars flyttar snart alla till Eductus".

Orsaken var att Eductus satte högre betyg.

– Det är en stor snackis bland våra elever. Risken är att det raserar deras tilltro till samhället, säger hon.

Mikael Jungevall, förstelärare på Komvux, känner igen bilden.

– Det är alarmerande. Det urholkar hela systemet när man skickar iväg elever som inte kan något med höga betyg. De tränger då ut elever från universitetet som har större rätt att vara där, säger han.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har efter det som kommit fram gjort en uppföljning av den upphandlade utbildningsanordnaren Eductus bedömning och betygssättning inom svenska som andraspråk på gymnasial nivå.

– Uppföljningen visar på en del klara fel och brister ur ett pedagogiskt utbildningsperspektiv, säger Mikael Jungevall.

Det tydligaste lagbrottet är att Eductus bara genomför delar av det nationella provet, trots att det är obligatoriskt att genomföra samtliga delar. Det innebär att eleverna på Eductus bedöms utifrån andra premisser än eleverna på Komvux på Källvindsskolan.

Det ser ut att ha fått genomslag i betygssättningen. På Komvux på Källvindsskolan blev 31,6 procent av eleverna inte godkända, utan fick F i svenska som andra språk. På Eductus var motsvarande siffra 4,9 procent. I riket var den 20,5 procent.

Eleverna på Eductus fick också betydligt högre betyg. 24,4 procent av eleverna på Eductus fick B ( som är det näst högsta betyget), medan bara 4,0 procent av eleverna på Komvux fick det. I riket fick 9,3 procent av eleverna B.

Rapportförfattaren har undersökt om det beror på att eleverna på Eductus i större utsträckning har akademisk utbildning från sitt hemland och därför är mer studievana. Men skillnaden är liten. 47 procent av eleverna på Eductus har angett att de har högskoleutbildning från hemlandet och cirka 46 procent av eleverna på Komvux.

I rapporten pekar man också på att Eductus inte genomför något introduktions- och kartläggningssamtal trots att det beskrivs i deras anbud och i avtalet med vuxenutbildningen.

Helena von Schantz och Mikael Jungevall tycker det är allvarligt att det inte finns någon högre nationell instans som sköter tillsynen av vuxenutbildningen.

– Ett problem i hela Skolsverige är att det inte finns någon objektiv instans som granskar verksamheten utifrån pedagogisk synvinkel, säger han.

Helena von Schantz hade också förväntat sig skarpare åtgärder från arbets- och vuxenutbildningskontoret/ nämndens sida.

– Jag hade väntat mig krav på uppstramning och att man hotat med uppsägning av avtalet, säger hon.

Matilda Johansson (S) är ordförande för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Hon berättar att krav ställts på Eductus efter uppföljningen.

– Vi har ställt krav på att de ska använda det nationella provets alla delar. Det är åtgärdat nu. Dessutom ska det ordnas gemensamma träffar där lärarna på Komvux och de andra utbildningsaktörerna ska få utbyte av varandra.

Vad ska Komvux lärare lära sig av Eductus lärare?

– Det är för att man ska se att man gör likadant och har en likvärdighet.

Matilda Johansson anser inte att uppföljningen klart visar att Eductus lärare utdelat glädjebetyg.

– Man har inte kunnat dra den slutsatsen. Men vi fortsätter följa betygssättningen och ser skillnader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa